Ett av mina favoritbolag, AB Volvo, expanderar genom förvärv i Kina. Bolaget är cykliskt och har inte alls hängt med i börsuppgången hittills. Kanske kan det vara dags inom kort?

Volvo blir genom förvärvet världens största leverantör på tunga och medeltunga lastvagnar.

Jag ser detta som ett steg i rätt riktning och kanske inte, med facit i hand, helt oväntat då Olof Persson tidigare var VD för Volvo Construction Equipment som också har en mycket stor del i den kinesiska marknaden.

Köpeskillingen ligger på strax under 6 miljarder och borde därför täckas av den tidigare försäljningen av Volvo Aero.

Ser man det som ett byte rakt av mellan Aero och lastvagnar låter det rimligt att satsa mer på kärnverksamheten samtidigt som man stärker sin position på den i särklass största marknaden i världen. Något som också ligger helt i linje med de strategiska satsningar som Volvo sedan tidigare har kommunicerat.