Det blir förmodligen inte någon nyare analys av Volvo då tiden inte räcker till, inte ens om jag säger att den kommer så fort jag har tid, och därför låter jag bli att lova något alls.

En kort kommentar är dock på sin plats.

Volvo håller uppe de riktigt fina intäkterna som nu ser ut att ligga på en närmast historiskt hög nivå ganska konstant. Trots vare, eller tack vare, hur man väljer att se på makroekonomin, rullar Volvo på rätt bra.

Skuldsättningen har sjunkit något trots att försäljningen av Volvo Aero ännu inte är i hamn. En affär som väntas inbringa ca 10 miljarder och där minst hälften är tänkt att användas till att ytterligare minska skulderna.

Det som sticker ut något är att området VCE sjunker något medan de tunga lastvagnarna får agera motvikt. Ingen fara med detta. Det är bara roligt om Volvos andra ben kan bli större och starkare.

Just nu känns de stora förlusterna avlägsna. Samtidigt var det väl just det man trodde innan finanskrisen också. Med det sagt får var och en bilda sig en egen uppfattning om hur troligt det är att vi får en ny total kreditåtstramning.