Den senaste tiden har ingen kunnat undvika att det blossat upp en debatt kring de marginaler som bankerna kräver på sina bolån. Det florerar en mängd skäl till varför bankerna tar så mycket betalt, inte sällan härstammar de alla ur bankernas fnoskler till argument för varför en viss kund inte kan få en bättre ränta. Sanningen är emellertid den att bankerna bara har en enda uppgift, att tjäna pengar åt sina ägare. Gilla detta, eller inte.

Mitt bästa tips, för den som är missnöjd med de svenska bankerna, är att själva köpa på sig lite bankaktier. Det är en bra regel för allt man kan vara missnöjd över i samhället, i synnerhet sådant som man anser blivit för dyrt men inte kan undvara, t.ex. mat, bensin, bank, telefoni, elektricitet och kläder. Och vill man omsätta tipset i aktier så varför inte Axfood, Statoil, Swedbank, Tele2, Fortum och H&M? Det skulle ge en ganska stabil och defensiv portfölj med en fin direktavkastning.

Vill man ändå hänga med i svängen och pruta så mycket man kan på sina bolån föreslår jag att man har koll på såväl Riksbankens reporänta som STIBOR (räntan som bankerna betalar när de lånar av varandra). Båda dessa följer man enklast på Riksbankens hemsida via denna länk: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/

Från denna sida kan ni även söka historiska data för t.ex. 3mån STIBOR vilket kan ge er en fingervisning om hur den rabatt ni en gång förhandlade er till står sig i dagsläget och om det är dags att ringa sin kontaktperson eller inte. Risken är dock överhängande att det snarare är dags att ringa än att inte ringa.