Volvo släppte nu på morgonen sin rapport och det var sannerligen ingen tråkig läsning. Visserligen lyckas skittidningen DI vinkla eländet till att Volvo “missar målet” med ca 200 miljoner. Allt medan faktum är att Volvo presterar sitt bästa år i företagets historia. Kursen står i samma stund i 90 kr att jämföras med toppen före finanskrisen på över 150 kr och förra toppen, efter finanskrisen, på 120 kr.

Förväntat rörelseresultat var 7.1 miljarder mot levererade 6.9 miljarder. Jämfört med samma kvartal förra året ökade rörelseresultatet från 4.5 miljarder (dock skall 2010 tilläggas sägas var ett hyfsat svagt år).

Man kan konstatera att Volvo säljer rekordmycket. Omsättningen uppgick till hela 86.5 miljarder för helåret jämfört med väntade 81.7 miljarder. Detta är mycket goda nyheter.

Man reviderar förvisso ned tillväxten i Kina från 0-10% till 0%. I princip samtliga andra marknader förväntas öka med allt mellan 0-25%. Att t.ex. Nordamerika förväntas öka med 25% kommer att slå kraftigt mot resultatet eftersom det är en stor marknad för Volvo.

I kina har Volvo framförallt representation och intäkter via Volvo CE (Construction Equippment) och det är framförallt denna division som tvingas sänka tillväxttakten. Med andra ord bör omsättningen totalt sett för Kina kunna hållas stabil medan marknader som Asien (exkl. Kina) fortsätter växa ca 15-20%, Sydamerika med mellan 0-10%, Europa med ca 10-15% och så även Nordamerika med ca 25%.

Mellan tummen och pekfingret, en tidig och trött morgon, med två sjuka barn hängandes över vardera arm, skulle jag kunna slänga ur mig att det inte ser omöjligt ut för Volvo att växa med ca 15% under 2012, kanske till och med lite mer.

Utdelningen föreslås höjas till 3 kr vilket är välkomna pengar för alla som gillar stark kursutveckling i kombination med fin utdelning.

Jag förväntar mig att Volvos kurs fortsätter att stiga under kommande tiden och att eventuella dippar kommer att utgöra utmärkta köptillfällen i ett bolag som hanterar kriserna mycket väl (finanskriser är dock svåra att värja sig mot och är förenade med ganska stora förluster), har många ben att stå på och finns representerade över hela världen i en bransch som aldrig dör helt.

Eftersom detta blir ett ganska kort inlägg, som säkerligen kommer att följas upp inom kort, snyltar jag tills vidare några ord från VD Olof Persson. Kom ihåg något jag upprepat många gånger tidigare i fallet med Michael Wolf: När det kommer till trovärdiga ledningspersoner kan man mycket väl nöja sig med att läsa första sidan i en kvartals- eller bokslutsrapport för att bilda sig en bild över hur ett företag mår:

“För helåret 2011 har Volvokoncernen haft den högsta nettoomsättningen, det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen hittills, skriver vd Olof Persson i rapporten”.

Vidare säger Olof Persson:

Nettoomsättningen steg till 310 miljarder kronor (265), rörelseresultat förbättrades till 26,9 miljarder kronor (18,0) och rörelsemarginalen var 8,7 procent (6,8). Samtidigt steg avkastningen på det operativa kapitalet i industriverksamheten till 28,8 procent och avkastningen på eget kapital i koncernen till 23,1 procent“.