Nu står det klart att det inte blir några problem för de svenska storbankerna. Sedan i går är det nämligen klart att det blir de nya Basel III-reglerna som kommer att gälla och samtliga svenska storbanker uppfyller redan dessa krav. Kruxet var ju att man ett tag trodde att det skulle bli de gamla Basel I-reglerna som skulle gälla. Med andra ord kommer SHB inte att behöva skrapa fram de ytterligare 9,6 miljerderna som såg ut att fattas, liksom Swedbank som saknade ca 2,6 miljarder.

Istället ser det nu ut som om båda dessa banker kan hålla kvar vid sina tidigare planerade utdelningsnivåer. I Swedbanks fall handlar det om ca 6 kr, och detta för en aktie som du köper för under 90 spänn i dag.

Själv tycker jag de svenska bankerna har stått emot raset väldigt väl med nedgångar i paritet med index, att jämföras med mer globalt exponerade Volvo som rasat över 40%.