Som jag sagt tidigare så handlar caset i Volvo inte så mycket om mod, utan om långsiktighet. I går kunde man vis SIX (via Dagens Industri) läsa följande release:

(SIX) Dagens Industri har riktat blicken mot Volvo i sin färskaste tidning och argumenterar för varför fordonsjättens aktie är en bra affär idag. I måndags ökade Lundbergsfären sitt ägande och igår flaggade Industrivärden upp sin röstandel. 

En försäljning av Volvo Aero kan dra in 5-10 miljarder kronor och skulle minska den finansiella risken även om Volvos nettoskuld om knappt 30 miljarder inte är alarmerande hög. 

Det nya marginalmålet är diffust, men vd:n Olof Persson har dock preciserat potentialen till en förbättring med minst 3 procentenheter. Om Volvo kan etablera en snittnivå på 7 procent över en cykel innebär det att en normal rörelsevinst pendlar runt 20 milajrder kronor, och betydligt mer under en högkonjunktur, skriver tidningen. 

Som sista punkt listar DI värderingen. Man behöver egentligen inte vara särskilt modig för att köpa Volvos aktie efter årets kursfall, bara långsiktig. Det är en beskrivning som passar ganska bra på både Industrivärden och Lundbergs, som båda ökat sitt ägande i Volvo den senaste tiden. 

Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67 hanna.hoikkala@six-group.se Nyhetsbyrån SIX