Det som hände i går tog mig lite på sängen. Jag hade ingen möjlighet att bevaka börsen alls i går utan fick läsa mig till nyheten om centralbanksinterventionen i efterhand. Som alla vet tog börserna enorma hopp på nyheten om att man tillför likviditet i form av USD till marknaden. På sikt gör det här att upplåningskostnaderna för bankerna minskar och förhoppningsvis skall interbankmarknaden fungera bättre. Banker kan fortsätta att hålla pågående lån i USD flytande och riskerna att företag som lånat i USD skall behöva sparka folk minskar etc etc… På det stora hela ett mycket positivt besked som alltså förklarar varför riskaptiten åter ökar. Eller?

Å ena sidan är det lätt att förstå att man med denna intervention underlättar för banker och företag, men baksidan av myntet är att man också officiellt visar hur fruktansvärt illa ställt det är med världens ekonomi. Eller mer specifikt bankernas ekonomier.

Den likviditetsbrist av USD som vi sett på sistone såg vi även under förra finanskrisen. Då låg de svenska bankerna lite pyrt till eftersom kostnaden för deras upplåning i USD steg kraftigt. Då, var det bara en instans som kom till undsättning, Riksbanken. Några aktioner från FED för att rädda svenska banker var det givetvis inte tal om, och så är det inte nu heller. Ingen bryr sig om 4 små svenska banker ute i stora världen. Och det är väl mot denna vetskap som denna centralbanksintervention börjar bli något mer obehaglig.

Uppenbarligen ställde sig de aktuella centralbankerna bakom betydligt större aktörer än de svenska bankerna. Min egen teori är att det finns banker i Europa som ligger väldigt pyrt till och som riskerar att orsaka en kaskad av oönskade effekter om de går omkull. En mild gissning kunde vara att det rör sig om någon av de franska, italienska eller spanska bankerna. Mest troligt är att det gäller en eller ett par franska storbanker. Lika troligt är att de amerikanska storbankerna knappast har så obetydlig exponering mot Europa som de länge låtit påskina heller. Ett bevis på det är den nedgradering av kreditbetyg som sköljdes över 15 banker nyligen, däribland några av USAs absolut största banker. Ett annat bevis är den intervention vi såg i går.

Jag har valt att ta hem en liten del av vinsten i hopp om att kunna köpa tillbaka under dagens nivåer. Rätt eller fel, det får tiden utvisa.