Börsen är den marknadsplats som bäst talar om var “förhoppningarna” om konjunkturen är på väg. Stiger börsen så bör det vara likvärdigt med att marknadens aktörer förväntar sig att bolagens vinster stiger, vilket oftast sker under högkonjunktur. När börsen sjunker råder förstås det omvända, dvs att samma aktörer förväntar sig fallande vinster framöver. Viktigt är att notera att börsen siar om framtiden. Därför kommer också börsen att vända långt före konjunkturen vänt. De flesta bedömare menar att börsen ligger mellan 6-12 månader före den reala ekonomin. Huruvida detta nödvändigtvis är sant låter jag vara osagt för nu. Det viktiga är att börsen pekar ut vad som förväntas av FRAMTIDEN. Den dagen börsen vänder kan det mycket väl framstå som helt obegripligt för den som anser att den reala ekonomin knappast kan anses ha nått botten eller vara på väg ur en svår lågkonjunktur. Därför kommer det alltid finnas gott om folk som “missar” att hoppa på tåget när det vänder. Det tål att poängteras att det å andra sidan krävs en enorm tur för att inte hoppa på tåget för tidigt heller. För du måste ju köpa aktier i ett läge där allt ser nattsvart ut.

En av de temperaturmätare som är extra intressant för att bedöma var konjunkturen befinner sig momentant, alltså “just nu”, är räntemarknaden. Räntorna tenderar att spegla den faktiska efterfrågan.

Jag har tidigare länkat till Riksbankens hemsida där ni kan läsa om hur interbankmarknaden i Sverige utvecklar sig. På samma sida kan man även se hur räntan för de svenska statsobligationerna utvecklar sig. Den skarpögde (faktum är att man behöver vara långt ifrån skarpögd) upptäcker genast trenden sedan i början av året fram till i dag. I början av året låg den 10-åriga statsobligationen i Sverige på över 3.2%. I dag ligger den på ca 1.6%. Räntekostnaden för Sverige har halverats på grund av att extremt många investerare nu nöjer sig med så låg återbäring mot för att i gengäld vara ganska säkra på att få tillbaka sina utlånade pengar. Visserligen kan de förstås låna ut pengarna till Spanien till 6.98% ränta, men så är sannolikheten att få tillbaka pengarna efter 10 år markant mycket lägre. Faktum är att den spanska 10-åriga räntan steg till 6.98% under en auktion i dag. Det är den högsta nivån sedan 1997.

Min poäng med allt detta är att räntemarknaden i dag inte ser några som helst tecken på stabilisering. Stabilisering ser vi när räntorna förblir oförändrade över en längre tid. Just nu fortsätter de att stiga för varje dag som går. Alltså, den som hade kikat på räntemarknaden samtidigt som börsen vände hade kunnat se att marknaderna inte varit överrens om var i konjunkturen vi befinner oss. Den försiktige hade kunnat vänta med att köpa och anse att det är bättre att missa lite av uppgången och istället se om det blir billigare, medan optimisten kanske köper i förhoppning om att den reala ekonomin nog vänder inom 6-12 månader. Optimisten har ju ytterligare en faktor att bygga sitt “case” på, nämligen att det inte bara handlar om nedgång och uppgång, utan att det ju också finns en fundamental värderingsfaktor med i spelet. Även om aktierna har rasat mycket finns det inget som hindrar från att köpa om det ser fundamentalt billigt ut.

Mitt tips, återigen, är att du som gillar aktier och dessutom läser denna blogg, kikar på följande länk och även börjar följa räntemarknadsutvecklingen. Länken tar dig direkt till sökrutan för statsobligationer, men i samma meny till vänster kan du lätt byta till “STIBOR Fixing”, som anger den ränta som bankerna använder när de lånar pengar av varandra. Båda är väl värda att hålla ett litet öga på.

Till nästa inlägg skall jag försöka leta efter bra gratisinformation till räntemarknader utomlands. T.ex. vore ju både räntenivåerna till samtliga PIIGS och EMU-länder ganska intressant att följa på daglig basis, liksom då även spreaden, dvs skillnaden, mellan dessa räntor och de mer stabila länderna som Sverige, Tyskland och t.ex. Finland.