Som det ser ut nu tar börsen glädjeskutt över besluten i Bryssel. Jag är högst skeptisk till hela spektaklet. Problemen är två: Dels finns inga som helst detaljer på plats. Här återstår mängder med förhandlingar och överrenskommelser. Dels Verkar det som kraven på bankerna är väldigt höga.

Vad gäller själva besluten i Bryssel så är det förstås bra att man börjat rita på en plan. Men oenigheten mellan politiker och bankirer strandade i en kompromiss där man möttes halva vägen, dvs en skuldavskrivning för Grekland på 50%. Detta måste ju vara grekernas lyckligaste dag i modern tid, i alla fall sedan senaste gången de “defaultade”.

Jag har många gånger skrivit att det blir intressant att se marknadernas reaktion den dag nedskrivningen blir aktuell, och den dagen skulle ha kunnat vara i dag. Alltså: stor glädje! Tvärtemot vad jag trodde. Dock är det ju så att vi fortfarande inte har någon som helst koll på hur stora förlusterna blir. Nedskrivningen har ju inte gjorts ännu, utan kommer så snart alla andra stöttande mekanismer finns på plats. Det finns alltså gott om utrymme för nya nedkörare framöver.

En annan oroväckande sak är att kapitaliseringskraven ser ut att bli extremt höga, och vad värre är, även de svenska bankerna tycks drabbas. Swedbank saknar 3 miljarder och Handelsbanken ca 9 miljarder. Detta är förstås inga småpotatisar och något som de överkapitaliserade bankerna knappast hade räknat med. Kruxet är tydligen att de nya reglerna värderar tillgångar på ett annat sätt än vad man förväntar sig att Basel III (det nya regelverket) skall göra. Med andra ord är de svenska bankerna välkapitaliserade ur ett “annat” perspektiv.

Sätter man detta i ett större sammanhang så ser jag både kreditstrypning och nolltillväxt för de svenska bankerna. I bästa fall kan de klara dagens intjäningsnivåer genom att föra vidare kostnader på de svenska bolånekunderna. Skälen till min åsikt är dels att jag förväntar mig att den svenska bostadsmarknaden stabiliseras, men risken finns ju att den till och med att priserna sjunker och att kredittillväxten inom detta område inte kommer i närheten av de senaste årens boom, vilket självklart kommer att slå mot bankerna. Det finns nog en gräns för hur mycket de kan öka sina marginaler. Dessutom kommer de höjda kapitalkraven göra att bankerna i Europa behöver ta in väldigt mycket mer kapital, samtidigt som de inte kommer att kunna låna ut lika mycket. Följden blir en kreditåtstramning som eventuellt även kommer att slå mot de svenska bankernas finansieringsförmåga.

Det ryktas redan om att utdelningen för Swedbank och Handelsbanken är i farozonen. Skälet till att det är just dessa två banker som nämns är för att det är dessa två som dominerar den svenska bolånemarknaden och alltså har störst andel av, numer, “mindre säkra tillgångar”. Eventuellt behöver man då hålla inne kapitalet som man tänkt skifta ut till aktieägarna för att bättra på sina egna reserver och för att nå upp till de nya kraven som skall vara implementerade redan till sommaren 2012.

Om det fattas 3 miljarder för Swedbank så bör banken klara detta på egen hand, något man också i en pressrelease har låtit meddela. För Handelsbanken ser det däremot betydligt sämre ut. Det fattas enligt DI.se ca 9 miljarder och dessa pengar hinner banken inte tjäna in. Dock är det ju få som kan trolla så bra med pengar som just banker, så jag tvivlar inte på att de välkapitaliserade bankerna hittar något sätt att överföra pengar till “rätt konto”.

Dock är det relativt klart för mig bankerna står inför en betydligt lägre tillväxt framöver än de haft de senaste åren då bopriserna skjutit i höjden och bolånen ökat nästan exponentiellt. Med bakgrund av allt detta tycker jag den kraftiga återhämtningen för t.ex. Swedbankaktien är något överdriven. Det är möjligt att den ska upp till forna nivåer, men den har stigit kraftigt trots att väldigt mycket återstår att lösas för att banken ens skall klara att behålla den intjäning man har i dag. Swedbank handlas i skrivande stund till över 98 kr och jag skulle personligen inte betala mer än 120 kr för aktien. Det ger en uppsida på ca 20% när det finns aktier som Volvo som jag tycker har 50% uppsida i dagsläget.

Största frågetecknet just nu är om det inte är blankare som står för största delen av uppgången… Men det har jag å andra sidan trott länge nu…