När det kommer till företagsanalys är det oftast en vansinnigt massa siffror man kan kika på. Dock, är ju min devis att man inte ska titta på mer än den stora bilden. börjar man blanda in detaljer blir bilden mycket grumligare och svårare att förstå sig på.

Vad gäller Volvo kan man tänka sig att två saker sticker ut som långt viktigare än allt annat. Det första är förstås orderingånge och det andra, som inte är bolagsspecifikt, rör konjunkturläget.

Om vi börjar med det sistnämnda så är det av uppenbara skäl mycket, för att inte säga enormt, svårt att sia om framtiden i dagsläget. Mycket talar för att vi kommer att stöta på en allmänt svagare konjunktur framöver, kanske i många år. Frågan är bara hur hårt detta kommer att drabba Volvo.

På senare år har Volvo genomgått en enorm förvandling som bolag. Från att ha haft Europa och Nordamerika som uteslutande viktigaste maknader har fokus skiftat allt mer mot tillväxtekonomier som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Dessa ekonomier har expanderat klart kraftigare än både Europa och USA de senaste åren, något som syns i Volvos siffror.

Förutom att dessa länder framstår som allt viktigare marknader för Volvo bör man särskilt lyfta fram det faktum att Volvo också har många fler ben att stå på än enbart lastvagnar och bussar, som varit den klassiskt starkaste produktkategorin. På senare år har dock VCE, Volvo Construction Equippment, alltså bygg- och anläggningsmaskiner, vuxit så det knakat. Framförallt är det försäljningen i Kina som har exploderat. För bara ett par månader sedan kom också siffror som visar att Volvo nu gått om Caterpillar beträffande marknadsandelar i Kina. Mannen som varit VD för VCE, Olof Persson, har blivit befordrad till koncernchef i och med att Leif Johansson valt att gå vidare. Att just Olof Persson fick jobbet tycker jag var väldigt bra i och med att han uppenbarligen kan Volvo väl, och dessutom kan vara med och tycka och tänka beträffande den fortsatta expansionen i Kina.

Som man ser i nedanstående tabell omsätter Volvo Lastvagnar/Bussar lite drygt 50% av den totala omsättningen. VCE utgör nästan 15%.

Omsättning   (Mkr)     2011         2010
               3 kv         3 kv
Lastbilar          47.730 (SIX 46.749)  41.187
Anläggningsmaskiner     14.958 (SIX 14.164)  12.710
Bussar            5.157 (SIX 4.783)  4.594
Volvo Penta         2.199 (SIX 2.161)  2.077
Volvo Aero          1.410 (SIX 1.568)  1.815
Eliminering övrigt       105         -158
Kundfinansiering       2.237 (SIX 2.140)  2.146
Elminering          -476         -402
----------------------------------------------------------------
Omsättning         73.321 (SIX 71.169)  63.969

Volvo meddelar också att man fortsätter att utöka marknadsandelen under VCE i Kina, vilket får tolkas som mycket positivt. Kanske kan det hjälpa att Volvo AB och Volvo personbilar kanske kan förknippas i Kina.

Med ovan siffror inser man lätt att Volvo AB är mycket mer än bara lastbilar och bussar, något som kan vara värdefullt framöver, i synnerhet i en vikande eller avtagande konjunktur. Nyckelordet får vara att man hoppas att tillväxtmarknaderna kan fortsätta dra loket. Skulle Kina hårdlanda samtidigt som Europa går in i lågkonjunktur och USA i recession skulle det förstås drabba Volvo extremt hårt. Dock är detta upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning om.

Ser vi då åter på punkt 1 ovan, alltså orderingången, så bör man knyta denna till levererade fordon. Levererade fordon talar förstås om historiken i bolaget medan orderingången ger oss en liten vink närmaste framtiden.

Förra kvartalet levererade Volvo enligt följande:
Juli: 16898 lastbilar
Augusti: 15557 lastbilar
September:  22327 lastbilar

Jag fokuserar här på lastbilar eftersom dessa står för merparten av omsättningen samt är det produktben som kanske är allra mest konjunkturkänsligt.

Totalt levererades alltså nästan 55.000 lastbilar. Samtidigt var orderingången nästan exakt 60.000 lastbilar. Med andra ord har man ett överskott på 5.000 lastbilar att producera. Samtidigt ser bolaget av en mattning i orderingången och man väljer därför att dra ner på produktionen. Det sista man vill göra är att riskera att bygga lager.

Summa summarum måste man säga att det mesta går väldigt bra för Volvo just nu. Historiskt verkar det som om bolaget fått fart på orderboken och inom närmaste framtiden tycks inga större faror hota. Vi måste alltså kika förbi nästa kvartal för att kunna dra fler och större slutsatser.

Den som tror att det uppstår ett tumult av elände när Grekland skriver ner sina lån bör kanske inte köpa Volvo just nu, i synnerhet inte om man har både kort placeringshorisont och dåliga nerver. Den som dock har lite längre placeringshorisont kan däremot med fördel börja köpa Volvo redan nu. Vinsten per aktie bör landa på dryga 9 kr. Ett historiskt snitt på aktiepriset, om P/E på ca 11-12 skulle göra aktien köpvärd upp till minst 100 kr, alltså en uppsida på 25% från dagens kurs.

Personligen tycker jag detta verkar snålt räknat. Inte nog med att Volvo tycks klara av att växa och även är i en expansiv fas, de har effektiviserat verksamheten enormt jämför med historien och är mycket mer förberedda för stora kriser denna gång givet att man klarar både snabba personalneddragningar och snabba produktionsökningar på samma gång. Fler, billigare och effektivare fabriker har möjliggjort detta.

Jag behåller alltså Volvo på köplistan och tror på en fin uppgång om bara den globala osäkerheten avtar.