I dag rapporterade två av mina favoritbolag, Swedbank och Volvo. Jag tänke för stunden bara kommentera Swedbanks rapport.

I vanlig ordning är det en mycket stark rapport som Swedbank levererar. Man visar inga som helst tecken på avmattning eller försämringar på några punkter. Efter att ha läst rapporten kan jag i princip inte se några som helst negativa punkter, förutom de som påverkas av omvärldsfaktorer, som några orosmoln på swedbankhimlen. Snarare pekar i princip allt på att Swedbank är den överlägset mest köpvärda bankaktien på stockholmsbörsen just nu.

En myt som har fått leva länge, förutom då förstås hos er som läser denna blogg, är att det var svenska staten som räddade Swedbank från en härdsmälta i Baltikum under förra finanskrisen. Så var förstås inte fallet. Det var uteslutande swedbanks aktieägare som räddade banken. En räddningsaktion som numer definitivt överbevisats som “onödig” i den bemärkelsen att banken hade klarat sig på egen hand även utan det kapitaltillskott som tillfördes. Svenska staten stod för ökad likviditet på den svenska interbankmarknaden, de underlättade alltså för bankerna att få tag på likviditet. Och detta gällde samtliga banker.

Swedbanks ökade kapitalisering ingöt förstås förtroende för banken och man kunde så småningom få lån på den internationella marknaden på samma villkor som sina konkurrenter. Därmed har jag också fastslagit att det inte var “onödigt” av banken att genomföra nyemissionerna. Totalt inbringades 28 miljarder i de båda emissionerna och totalt har banken fortfarande ett kapitalöverskott på ganska exakt samma summa (om man tar med de återvinningar som gjorts). När vi ändå pratar återvinningar så kan man se att Swedbank fortfarande återvinner tidigare gjorda reserveringar i Baltikum. Det är alltså ett bevis på att saker och ting aldrig blev så illa som man befarade. Faktum är att återvinningarna i Q3 är högre än i Q2 vilket talar sitt tydliga språk.

Swedbank levererar en rapport där vinsten per aktie nu nått över 3 kr/aktie (även efter utspädning). Totalt har man tjänat 2,47 kr + 3,02 kr + 3,12 kr = 8 kr /aktie under 2011 och jag har svårt att tro att man skulle minska intäkterna under sista kvartalet. Totalt bör vinsten /aktie därmed landa på minst 11 kr/aktie. Detta alltså för en aktie som i dagsläget kostar lite drygt 8 kr och är en av de mest “tråkiga” och “defensiva” på stockholmsbörsen. Okej, jag är medveten om att ordvalet “defensiv” fått ta sig hårda smällar de senaste åren. Svenska banker har, tvärtemot hur det borde vara, varit allt annat än tråkiga och defensiva aktier på sistone.

En ytterligare glädjande nyhet är att bankens räntenetto fortsätter att stiga i rätt riktning. För Q3 steg räntenettot med över 100 miljoner. Givet att detta sker i en marknad där svenska bolånepriser inte bara mattats utan även sjunkit, samt det faktum att Swedbank fortfarande jobbar med att ta ner riskvikten i portföljen och inte jagar expansion, så är det ett mycket starkt besked.

Räntabiliteten, KI-talet, Primär- och kärnprimärkapitalrelationerna ligger alla på en extremt hög nivå, i synnerhet i jämförelse med konkurrenterna ute i Europa, och inget tyder på att dessa tal skall minska i framtiden. Det faktum att Swedbank klarat av att återköpa över 5% av utestående aktier utan att för den skull minska nämnvärt på kapitalrelationerna visar också hur utomordentligt välkapitaliserad banken är.

I dagsläget kan man inte annat än förundras över hur Kung Wolf har lyckats vända och styra upp skutan. Sikten är nu instället på betydligt varmare breddgrader i många år framöver. Den här bloggen kan inte annat än rekommendera starkt köp för denna aktie.

Ni som läst denna blogg vet att jag under en kortare tid faktiskt tyckte att man lika gärna kunde köpa Handelsbanken när värderingen av Swedbank låg mellan 110-117 kr. Nu är dock situationen annorlunda och Swedbank har återigen tagit oförtjänt mycket stryk på börsen. Med detta sagt inser man med lätthet att Swedbank är den bank som kommer att rekylera mest av de båda den dag börsen vänder.

Bra jobbat Kung Wolf !!