Som det alltså verkar väljer Troijkan den linje jag trodde de skulle välja: De kommer att ge Grekland ytterligare lån trots att landet missar i princip alla uppsatta mål. Det här leder mig in på del två i serien (var inte tänkt som någon följetång men det är svårt att inte skriva om denna såpa som ständigt utvecklas).

De uppenbara frågorna man ställer sig är förstås:

1. Kommer de nya lånen att ingå i en kommande skuldnedskrivning?
2. Vad får det hela för konsekvenser?

Fråga 1 finns kanske inte så mycket att säga om, men man skall ha klart för sig att alla former av nedskrivningar innebär stora förluster i något led. Om Grekland redan i dagsläget åsamkar stora förluster för europeiska banker så blir det förstås en ökning av dessa. Dessutom är det nu länder som finansierar grekernas lån vilket ger avtryck i varje bidragande lands kassa.

Även om ovan är en av konsekvenserna så kan man under fråga 2 precisera ett antal nya intressanta frågeställningar. En av de allra största är förstås vilka incitament detta ger länder som Portugal, Italien och kanske även Spanien att betala av sina lån? Man kan tydligen missa alla mål och ändå få nya pengar av EUs medlemsländer (ja, nu är det inte längre enbart EMU-länderna som ska bidra). Dessutom ser det ut som om Troijkan fullständigt kör över alla länders befolkningar i frågan då politikerna sätter sig över allt och alla och istället fattar egenhändiga beslut. Jag är högst osäker på att samtliga av de länder som hittills beviljat ytterligare medel till ESFS del 2 hade gjort så om besluten hade föregåtts av folkomröstningar. Det är lätt att räkna upp länder som definitivt inte hade gått med på det. Av dessa är det dock bara lilla Slovakien som vågar sätta sig på tvären.

Börserna har ändå repat mod och även om det vittras lite ljusning på den fronten så är jag skeptisk till uppgången. Hur mycket man än hoppas och tror att vändningen äntligen är här verkar det på något sätt lite för enkelt. Skulle de största hoten i det moderna finanssystemets historia vara lösta på mindre än ett par månader?

Min bästa gissning just nu är att den dagen politikerna väljer att lägga fram sin plan på bordet för hur man ska komma till bukt med de stora skulderna kommer kaos på börserna att skapas. Ingen kommer veta hur man skall tolka beskedet. Förluster skall tas, men hur kommer de att påverka individuella företag, sektorer och i förlängningen även enskilda länders möjligheter att stimulera sina egna ekonomier i framtiden. Om skuldkvoterna redan nu är på historiskt höga nivåer så lär de ju inte minska med tiden precis.

Mycket talar för att vi får en svag utveckling på världens börser inom överskådlig tid framöver, och jag ser egentligen ingen brådska att hoppa in på börsen. Kanske kommer rapportperioden att kunna driva kurserna en bit, sen är frågan vad företagen säger om framtiden. Här verkar det vara strida strömmar som gäller. Scania drar ner på produktionen medan AtlasCopco i dag meddelade att man ser fortsatt stark efterfrågan. Kanske är det så att finansiering av lastvagnar och bussar stryps före investeringar i gruvnäringen… Dock gäller den gamla devisen, som alltid, sprid inköpen och börja köpa redan nu.