Mycket negativt som strömmas ut i media nu. Bara i dag har två länder fått sänkt kreditbetyg (Italien och Spanien), ett har satts under bevakning med negativa utsikter (Belgien) och ytterligare 21 banker har fått sänkt kreditbetyg. En hel del av detta har startats i och med att Dexia fick problem. Återstår att se vad som händer när Grekland defaultar.

Visst börjar man förstå varför alla politiker försöker köpa sig tid?