Jag börjar bli uppriktigt trött på att försöka utläsa vad politikerna egentligen tänker göra i frågan om de grekiska nödlånen. Ena dagen klarar sig Grekland inte längre än till början på oktober, och nästa dag klarar sig Grekland till början av november. För en vanlig dödlig utan insyn är det förstås inte lätt att analysera läget heller. Men jag skall här presentera min grundsyn på problemet.

Jag utgår från att alla är helt övertygade om att Grekland kommer tvingas att skriva ner betydande delar av sina lån, förr eller senare. Med detta sagt inser förstås berörda parter vilka enorma ringar på vattnet som riskerar att fortplanta sig och försöker därför göra vad man kan för att förhindra att läget blir ännu värre.

Givet att Europas politiker har väldigt svårt att enas, eftersom olika länder har olika åsikter om hur krisen skall lösas, drar det hela ut på tiden. De krav som man ställt på Grekland för att få del av nästa låneutbetalning kommer inte att nås, och det är här problemen börjar. Man har två alternativ:

1. Man anser att grekerna har misslyckats och struntar i att betala ut nästa del av lånen som alltså skulle ha betalats ut i början av oktober.
2. Man anser att grekerna har gjort ett bra jobb och att den globala oron istället är boven till att grekerna missar målet.

I det första fallet kommer alla skulder och värden upp till ytan. Det kommer då bli ohyggligt bråttom för politikerna att enas om hur räddningen skall gå till och man riskerar tider av enormt kaos på marknaderna där i princip all likviditet försvinner från marknaden över natten. Detta är nog ett scenario som till varje pris bör undvikas.

Det andra fallet, där man ger grekerna lån trots att de inte uppfyller kraven, leder till några slutsatser:

1.  Pengarna man lånar ut är kastade i sjön eftersom landet ändå inte kommer att klara sig. Med statsskulder som fortfarande stiger och en BNP-tillväxt på kraftigt negativa tal stiger ju den reella skulden långt snabbare än landet kommer att återhämta sig. Man bränner bokstavligen upp sina pengar utan att få något tillbaka. Detta eftersom marknaden kommer inse att man bara skjuter upp problemen.
2. Man måste ge grekerna pengarna och kanske är det så att dessa nödlån ändå är mindre än de förluster man orsakar om man inte köper sig tiden.

Jag är fullständigt övertygad om att EUs politiker ägnar sig åt alternativ 2 just nu. Man kommer att se till att Grekland klarar sig ett tag till därför att man måste köpa sig tid. Om inte ens Belgien och Frankrike kan enas om hur man ska rädda EN bank, hur ska 20 länder kunna enas om hur man ska rädda länder och statsmakter? Självklart tar det tid, och just tid är vad den döende patienten på operationsrummet inte har.

Någon månad kommer finansmarknaderna att stå ut, men förr eller senare kommer man tvinga fram svaren och agera därefter.

Jag har många gånger sagt att finansmarknaden är en enda stor sandlåda för institut och banker med mycket pengar, och det står jag fortfarande fast vid. Det som däremot är bra med finansmarknaden är att det är intresset för pengar som styr, och det är förstås ett väldigt starkt intresse för alla inblandade. Det är också detta som gör att man i någon ände kommer att nosa rätt på felaktigheter och kräva att de löses. Inte alltid på bästa sätt, men på något sätt. Så trots att jag hyser ett visst förakt för aktiemarknaden i dagsläget så är det oundvikligen så att man nosar rätt på problemområden och kräver någon form av åtgärd.

Just nu är det dock lika lätt att irritera sig på politikerna som på finansmarknadsaktörerna. För just nu känns det som om jag misstror precis allt som politikerna säger och att jag betraktar allt som lögn till det att man ser att motsatsen bevisats. Att läsa media i dag gör inte precis sådana som du och jag klokare. Ändå är jag övertygad om att man på något sätt styr upp skutan, förr eller senare. Vi får väl hoppas att det blir mer förr än senare i alla fall. Det börjar i alla fall bli väldigt tröttsamt med hela den här farsen. Det vore kul om marknaden kunde återgå till ett stadie där det är företagsvärdering som både styr aktiepriset och innehållet på denna blogg.