Min grundsyn på börsen, från dagens nivåer, är mycket positiv. Dock gäller självklart stock picking och man kan inte köpa vad som helst och tro att det ska gå vägen. Givet den osäkra konjunkturen är det i första hand stabila bolag med stora kassaflöden och låg skuldsättningsgrad som gäller, i synnerhet för den som lätt får ont i magen. För de som inte är fullt så oroliga av sig och framförallt har mer tid på sig skulle jag helt klart rekommendera de lite mer cykliska aktierna. Bolag som Boliden och Volvo har alla chanser i världen att leverera stora resultat i många år framöver.

Ett av mina favoritbolag är som bekant Volvo. Det allra mesta pekar just nu mot att marknaden har tagit ut ett fruktansvärt scenario i förtid. Alla leveransrapporter från den amerikanska kontinenten pekar mot fortsatta framgångar för Volvo, ändå har aktien nästan halverats (årslägsta för ett par dagar sedan vid 63-64 kr). Om man betänker att ett aktiepris bör väga in det samlade värdet av alla framtida vinster så kan en halverad kurs på farhågor om några kommande magra år framstå som rätt överdriven. Å andra sidan visade EUs stresstester av de europeiska bankerna för så sent som 3 månader sedan att samtliga banker skulle klara av en stor kris. 3 månader senare håller Dexia på att gå i konkurs och även om den inte gör det så lär aktieägarna få ta en extremt stor del av förlustkakan. Så det kan uppenbarligen gå oerhört snabbt på de finansiella marknaderna. Något även en sann optimist som jag måste ha respekt för.

När man nu läser att Belgien och Frankrike har svårt att enas om hur uppdelningen av banken skall gå till blir man förstås lite orolig. För det första är Dexia inte det största orosmolnet, och har man redan nu problem med den första problembanken som dyker upp på agendan så kan man förstås undra hur det skall se ut om det blir fler banker som hamnar i trubbel? Dessutom är det uppenbart så att även om banken styckas så innebär det att kapital måste skjutas till. Dexia kan alltså ses som ett minigrekland i det att sanningar kommer att uppdagas. Dels kommer värdet på de statspapper som Dexia innehar förmodligen att tas upp till “verkligt värde” och inte några fantasisummor. Det skulle helt plötsligt ge analytiker lite bättre fingervisning om hur det kan stå till i de andra bankerna. Dessutom skulle såväl Frankrike och Belgien få bekänna färg i hur mycket kapital de anser att de behöver skjuta till för att rädda banken, och detta är alltså för att rädda en bank som klarade EUs stresstester. Det blir mer och mer uppenbart vilka orosmoln som faktiskt finns på finanshimlen.

När väl kapitalet har skjutits till måste det förstås bokföras i någon ände. Alla tillskott kommer att belasta såväl den belgiska som franska statsmaktens balansräkning, och det lär väl knappst vara positivt för något av dessa länders kreditrating. Klarar inte Frankrike att behålla sin trippel-A-status efter att ha räddat Dexia så ser det genast mörkt ut. Behåller de sin status så är frågan vad kreditinstituten lämnar för kommentarer om framtiden.

Som sagt, Grekland lever ännu vidare och kanske kommer Dexia att falla före. I vilket fall så kommer någon av dessas fall att ge en rejäl fingervisning om vad som väntas i framtiden. Som jag sagt tidigare så beror detta på att en hel del “sanningar” om saker och tings egentliga värden då kommer till ytan.