Den uppmärksamme har förstås noterat hur råvarupriserna har stått emot senaste tidens börsfall. Framförallt gäller ju detta guld, men även koppar, zink och silver har stått emot väldigt väl. Kopparterminen har t.ex. legat på konstant höga siffror, historiskt sett, vilket åtminstone undertecknad har tagit som tecken på en reell efterfrågan från framförallt Kina.

Jag har i tidigare inlägg dragit pralleller mellan dagens kris och den som rådde under finanskrisen, och tyvärr verkar historien upprepa sig. Även den gången såg vi hur råvarupriserna står emot ett initialt börsfall ganska länge. Enda undantaget är oljan som då steg till absurda nivåer medan basmetallerna sjönk som stenar. Det som är oroväckande just nu är att kpparpriset rasat över 1000 USD/ton på bara två dagar samt över 1500 dollar/ton på ett par veckor. En sådan utveckling sker inte utan ett drastiskt fall i eftefrågan. Det är min övertygelse att de som köper fysiska råvaror inte köper på spekulation, eller handlar på nervositet, utan de köper när de behöver. Ett fall i priserna kan förmodligen bara motiveras av ett fall i efterfrågan. Resonemanget åt motsatt håll fungerar också.

För mig är det uppenbart att världen håller på att gå in i en lågkonjunktur och det ger effekten av att inköp, på alla marknader, får stå tillbaka tills osäkerheten skingras. Inte ens Kina har några intressen av att köpa dyrare än nödvändigt, oavsett hur mycket de säger sig vilja hjälpa världsekonomin.

De kommande dagarna kan bli mycket intressanta för råvaruprisernas utveckling. Vi ser i dag en flykt från guld och mycket talar för att det finns positioner som stuvas om på marknaden. Jag tror dock inte att kapitalet är på väg in på aktiemarknaden, snarare vill man stå lite vid sidan om. Det stora kapitalet befinner sig just nu väldigt långt från börsen.

Jag kommer hålla koll på råvarupriserna och även skriva mer om dem framöver på bloggen.