Swedbank drabbas nu av att man trycks från två sidor samtidigt. Å ena sidan tvingas man agera för att skydda varumärket, å andra sidan vill man agera för aktieägarnas bästa. Det sjuka i allt detta är att varumärkesstriden vinner.

I händelse av en finansiell storm i Europa är det givetvis så att det aldrig kan skada att ha så mycket ammunition som möjligt, så på ett sätt tycker jag banken gör helt rätt som avslutar sina återköp av aktier. Man har köpt tillbaka över 5% redan och det hela kan väl vara en bra kompromiss, tills vidare.

Det som däremot är beklämmande är att Europas näst bäst kapitaliserade bank inte kan utnyttja tillfället att återköpa sina aktier betydligt billigare än man hade trott. Detta hade varit till stor gagn för aktieägarna. På något sätt kan man under liknande förhållande argumentera för att banker alltid kommer att få kämpa i motvind vid återköpsprogram. När aktierna är billiga är det extra bra att ha en buffert. Lite som Industrivärden som verkar köpa när det är dyrt och sitta still när det är billig :o)

Mitt slutgiltiga omdöme är att det är rätt beslut men att det är synd att tillfällen som dessa inte kan utnyttjas.

 

TILLÄGG: Dagens ras på ca 5% är relativt välmotiverat. Förutsatt att börsen redan prisat in hela återköpsprogrammet på 10% kommer alltså vinsten/aktie nu att minska med ca 5% (man har ju redan återköpt ganska precis 5%). Därav bör även kursen justeras med 5%. Långsiktigt har aktieägarna alltså inte tagit någon skada, men det ser självklart ut så i portöljen. Å andra sidan har man 5% att hämta när väl återköpen drar igång igen. Åtminstone gäller detta i den bästa av börsteorins världar.