Mina läsare vet att jag sedan tidigare avyttrade större delen av mitt Swedbankinnehav. Inte allt, men den stora delen. Jag gjorde detta i ett skede då jag tyckte att värderingen kommit upp sig. Visserligen inte till vad jag ansåg att den skulle värderas till, men ändå till bra nivåer i förhållande till vad man kunde köpa andra aktier för. Mitt huvudcase då var att banken med största sannolikhet inte kommer att kunna växa i samma takt som tidigare. Detta byggde på främst två antaganden:

1) Baltikum kommer inte att tillåtas växa lika ohämmat. Dessutom var Ryssland och Ukraina ur leken varför hela regionen kunde väntas visa lite mindre tillväxt kommande åren.

2) Den svenska bostadsmarknaden behövde en paus. Räntorna var stigande och jag trodde inte att vi skulle se samma prisutveckling på bostäder som vi sett de senaste åren. Detta var också ett skäl till varför man skulle satsa pengarna på börsen då jag trodde de skulle växa betydligt bättre där. Jag till och med föreslog att de som ännu inte ägde en bank lika gärna kunde köpa SHB framför Swedbank.

Givet facit så tror jag fortfarande att jag hade rätt. Alla svenska banker skulle återgå till att bli stabila, tråkiga kassakossor. Detta ser jag fortfarande framför mig. Jag tror inte på några krascher för vare sig den svenska banksektorn eller den svenska bostadsmarknaden. Åtminstone inte i Stockholm. Dessutom pratar vi bara några år av sjunkande priser. Sedan bär det säkerligen uppåt igen. Minns bara hur lång tid det tog för 90-talskraschen att skjuta fart igen.

Såg man på bolag som t.ex. Volvo framstod detta som ett klart attraktivare val ur tillväxtsynpunkt. Stabilt företag med bra produkter, representerade på alla tillväxtmarknader och dessutom verksamma i en bransch som har framtiden för sig i takt med att vi blir fler och fler på jorden som behöver vägar, boende, skolor etc etc… Med facit står i hand står jag ändå fast vid att Volvo är en minst lika bra placering som t.ex. Swedbank i dag. Däremot är Swedbank en betydligt bättre placering än Handelsbanken tack vare att aktien har rasat betydligt mer i pris än Handelsbanken. Värdet i Swedbank är relativt oförändrat, i dagsläget, jämfört med när aktien stod i 120 kr. Snarare skulle jag vilja påstå att de lägre räntorna vi har framför oss snarare ökar stabiliteten på de svenska bankerna än mer. Bankerna har bundit upp sina kunder, många av dem för resten av livet, och de kommer att fortsätta tjäna sina pengar. Det är i princip lika säkert som både döden och skatterna.

I min värld kan jag inte se något som motiverar att priset på Swedbank ska gå från 120 kr till nästan 70. Jag är dock helt enig om att en bankkollaps i Europa kommer att dra med sig de svenska bankernas aktiepriser, men det kommer inte få de svenska bankerna att gå omkull. Det kommer stat, regering och riksdag se till. Bankerna är i dag i betydligt bättre skick än under finanskrisen, och alla banker har visat att man köper regeringens krav på ökat kapital och längre löptider på lånen. Även om Swedbank köper tillbaka aktier, mot statens vilja, så kan inte ens regeringen påstå att banken tar onödiga risker.

Banksystemet i hela EU kommer att rasa långt före de svenska bankerna. Eftersom den svenska staten har gott om pengar så kommer de rätta samhället vare sig de vill eller inte. Tycka vad man vill om det, men som investerare är det uppenbart att dessa priser, och lägre, utgör utmärkta köptillfällen. Man behöver inte älska bankerna för att förstå att det är en stabil och trygg långsiktig investering. Det kommer att svänga om börsen, och säkert lär det svänga än mer i framtiden. Men det långsiktiga värdet av fungerande banker kan man aldrig bortförklara. Det vore ungefär som att säga: I morgon kommer domedagen och då är pengar ändå värdelösa. Domedagen kommer aldgrig och pengar kommer alltid att behövas.

Med detta sagt, börja kika på Swedbank om inte inte redan gjort det. Vidare kan jag säga: Jag tycker värderingarna av defensiva bolag ser ganska oattraktiva ut i jämförelse med en del cykliska bolag. Ändliga resurser kommer att stiga markant i pris och det är bara naiva människor som inte förstår vilken oerhörd framtid råvarorna står inför. Ett exempel på detta är att prisnivåerna för både olja och basmetaller inte kommer att komma i närheten av priserna under finanskrisen, detta tack vare att det faktiskt finns en efterfrågan. Under finanskrisen var första gången världen fick sig en chock man inte skådat sedan den stora depressionen. Nästa chock skulle visa sig komma bara 2-3 år senare. Ändå toksjunker inte priserna på råvaror. Förmodligen för att investerare har börjat förstå vad det innebär att ha en begränsning av råmaterial i en värld som ständigt växer.

TILLÄGG: Jag vill tillägga att mitt val av Swedbank framför Handelsbanken beror på att jag inte ser några fördelar med Handelsbanken framför Swedbank i dagsläget eller i den omedelbara framtiden. Den cyniske vill möjligen tillägga att en krasch i banksektorn kommer att dra med sig de engelska bankerna ganska hårt och att Handelsbanken i så fall står inför ett gynnsammare expansivt läge i den regionen. Men detta skulle ligga ganska långt i framtiden och är nog inget som kommer att prisas in i aktiekursen än på ett tag. Sett till dagens intjäning står Swedbank på precis lika stabila grunder som Handelsbanken, och det kommer de fortsätta göra så länge räntan håller sig under 6-7% mot slutkund. Swedbank straffas hårdare på börsen då man har mindre kapitalreserver, lite kortare upplåning och betydligt svagare ägare än Handelsbanken. Men detta påverkar inte intjäningen nämnvärt, i alla fall inte i relation till hur priset på aktien har straffats.