Många bedömmare verkar vara av uppfattningen att QE3 inte skulle göra någon signifikant skillnad i ekonomin, såväl i USA som globalt. Man menar att eftersom det inte fungerade med QE2 så kommer det vara idiotiskt att köra samma veva en gång till och hoppas på annat resultat. Själv är jag ganska kluven då jag kan se både fördelar och nackdelar. För det första så tror jag att QE3 kommer att spä på inflationen i USA och jag är inte helt säker på att jag är övertygad om att USA verkligen vill hålla inflationen extremt låg. Snarare skulle hög inflation vara ett sätt för USA att ge hushåll och överbeånade företag en chans att komma in i matchen igen, för att inte tala om USA som nation med enorma budgetunderskott. Detta är förstås inget de talar högt om, utan något som jag tror kommer att smyga sig fram i skymundan så gott det går. Det kommer förstås inte gå, utan förr eller senare kommer det bli uppenbart. Frågan är väl vad kineserna tycker om detta. Samtidigt som det ligger i Kinas intresse att dollarna värde inte urholkas så inser nog även de att den amerikanska ekonomin har så stor betydelse för den globala ekonomin att man helt enkelt kanske inte klarar sig om inte växelkursen mellan de båda valutorna förändras. På något sätt sitter alla i samma båt, vare sig vi vill eller inte. Tillväxtländerna klarar sig nog inte på helt egen hand, inte ännu i alla fall.

På sikt betyder det här en hel del negativa saker för den svenska ekonomin. Alla företag som fakturerar i dollar kommer att få se sin intjäning urholkas. Redan nu kan jag konstatera att dollarn har tappat från ca 6.56 kr, relativt nyligen, till 6.27 kr i skrivande stund. Detta är ganska stora svängningar på kort tid. Man får komma ihåg att valutor inte är som aktiekurser, utan att de tenderar att vara långt mer stabila. I dagsläget skulle det i princip gå att investera i valutor och kanske få ännu bättre avkastning än på börsen. Hur man i så fall skulle spekulera låter jag däremot vara osagt. Min poäng är att det verkar som om marknaden i allt högre utsträckning börjar prisa in att det kommer någon form av inflationspåverkande åtgärd från USA inom kort. Detta skulle definitivt driva upp de amerikanska börserna, inte minst på inflationsförväntningar, men frågan är hur svenska börsen kommer att reagera.

Initialt blir det förstås en ökad efterfrågan på svenska varor igen, samtidigt kommer värdet av varorna att urholkas för de svenska bolagen, vilket netto och realt kan få effekten att tillväxten inte alls ökar i samma takt som volymerna eftersom jag förväntar mig att det är marginalerna som blir lidande. Amerikanska bolag står för mycket stor andel av den globala konkurrensen, på i princip alla områden, och det säger sig självt att QE3 nog kommer att gynna dessa allra mest. Men återigen, kanske är amerikansk inflation, åtminstone på sikt, bättre än ingen tillväxt alls, även för svenska företag.

Innan senaste krisen satte jag många målkurser och motiverade kurser ca 30-50% högre än vad aktiepriserna då stod i. I dag ser jag ungefär samma potential på börsen som helhet, dock med en mängd fallgropar längs resans gång. Jag ska inte ljuga och säga att jag inte tagit intryck av allt negativt som skrivits. Snarare är det så att mycket av det jag läser får mig att fundera på hur varaktig den tillväxt som man gärna extrapolerar egentligen är. Det ser ljust ut i dag, men bara situationen kring oljan skulle kunna vända allt på ända, helt enkelt genom att oljepriset drastiskt höjs.

Vill man läsa in sig lite på oljans domedag så finns det gott om sakliga bloggar som på ett mycket förnuftigt sätt debatterar för oljans sinande framtid, och läser man tillräckligt mycket av detta är det svårt att inte förstå att världen står inför enorma utmaningar.

När jag blir som mest deprimerad över situationen brukar jag fantisera om att jag borde köpa en gård, högt belägen gård där inga regnfloder och översvämningar risker att skölja bort hela fastigheten, samt med möjlighet att åtminstone kunna odla lite potatis och andra små förnödenheter. Matpriserna rusar i höjden och det föds bara fler och fler barn. Hur ska detta sluta?

Som sagt, det är lätt att bli lite bekymrad när man börjar tänka på framtiden.