Som jag påtalat tidigare är det sannolikt att vi står inför en lågkonjunktur. Frågan är dock om vi står inför en global recession, dvs med negativ tillväxt globalt sett. Jag tror inte det, och skälet är att Kina och Indien tycks tuffa på med rejäla tillväxttal. Även om BNP har kommit ner från nästan tvåsiffriga tal så är en kinesisk tillväxt på ca 5% fortfarande extremt bra och kommer att väga upp för ett stort fall i många andra länder.

Något som talar för att vi inte är på väg in i en recession är att råvarupriserna fortsätter att vara väldigt höga. Kopparn står alltjämt i över 9000 USD/ton, vilket är högre än före finanskrisen. Som ni kanske minns fortsatte oljan den gången att nå absurda nivåer på ca 147 dollar/fat. Där har vi inte ens varit i närheten under senaste stigningen, trots att kopparn faktiskt varit betydligt högre den här gången med en topp på strax över 10.000 dollar/ton att jämföras med dryga 8000 dollar/ton vid förra finanskrisen.

Jag har kikat lite noggrannare på priset på kopparterminen och har kunnat dra några snabba lärdomar. För det första visar det sig att kopparpriset, så sent som 6 månader efter det att börserna börjat falla, fortfarande steg, och dessutom gjorde ett ryck som nästan liknar oljans stigning. Kopparpriset toppade alltså 6 månader efter det att börserna börjat falla. Det här är förstås ingen rolig läsning i dagsläget då det säger oss att kopparpriset är en mycket dålig indikator på var i konjunkturen vi befinner oss.

Man vill förstås tro att världen lär av sina misstag, men samtidigt vet vi att historien har en otäck förmåga att upprepa sig själv. Man skulle kunna tro att priset den här gången beror på real efterfrågan och att en “riktig” sättnining i konjunkturen snarare borde visa sig ganska tidigt i råvarupriserna denna gång, men så är kanske inte fallet. Kanske upprepar sig historien igen.

Warren Buffet och Fredrik Lundberg tycks vara säkra på att börserna har överreagerat kraftigt, och jag är inte rätt man att säga att de har fel. Men i WB’s fall undrar man ju nästan om han fått i uppdrag av Obama att gjuta olja på vågorna och skänka mod åt andra investerare nu när det sista som får ske är att företagen slutar investera. Jag är inte konspiratorisk, men då och då dyker det upp frågeställningar i mitt huvud som jag har svårt att lösa på egen hand.

Volvo gjorde innan finanskrisen sina största vinster någonsin, ändå tvärdog marknaden och bolaget gjorde stora förluster. Den här gången sägs det att man lärt sig av historien och t.ex. är 20% av personalen inte fast anställda. Frågan är då om detta kommer att påverka resultatet nämnvärt vid en dipp? Dessutom sägs det att många lastvagnsparker nu är uttjänta och att det behöver investeras i nya fordon eftersom förra finanskrisen redan gjort att man ligger efter med sådana investeringar.

Ja, jag har då ingen aning. Jag blir mer och mer vilsen över vart vi är på väg. Efter den senaste tidens frånvaro på börsen har jag i alla fall bestämt mig för att gå in på börsen igen, nu när det verkar ha lugnat ner sig en liten aning. De bolag jag främst kommer att investera i är Swedbank, Boliden och Volvo. Jag har börjat i dag med att köpa lite Boliden och Volvo. Jag avvaktar lite med Swedbank för att försöka vänta ut någon dålig nyhet om någon europeisk bank. Jag skulle inte bli förvånad om det finns någon dyngsur fransk bank som ljugit rejält om sina förehavanden…

Summa summarum, dags att följa WB och FL, för på lång sikt är det billigt i dag. Dock, som med alla reor händer det att det blir ännu billigare lite längre fram, och har man tur hittar man både en tröja som man gillar och har pengar kvar i plånboken att handla den för.

 

Tillägg: Jämför man grafen för koppar med index för börsen och sätter startpunkten vid maj 2011 så upprepar sig mönstret med initialt stigande kopparpris trots ganska rejält sjunkande börs. Spooky !!