I grunden är jag positiv till börsen. Jag utesluter på intet sätt det faktum att det finns många mörka moln på börshimlen och att världen är full av dunkelt gömda fallgropar. Men jag tror det finns ett sätt att navigera mellan alla dessa. Faktum är att jag tror det skulle räcka med att man bara börjar navigera över huvudtaget för att ordna upp situationen. Det är givetvis inte så att skulder avklaras över natten, men det faktum att man bestämmer sig för att sanera ekonomierna betyder ju inte att all form av tillväxt helt plötsligt avtar och dör. Det finns trots allt en medelväg.

Sett till P/E-tal på nuvarande vinstnivåer framstår börsen som patetiskt billig. Marknaden blickar dock framåt och funderar på vart vinsterna är på väg. I ett sådant perspektiv kan börsen helt plötsligt se dyr ut. Ser man dessutom på domedagprofeternas visioner så framstår börsen i det närmaste som våldsamt dyr. Så hur tänker man som placerare?

Det finns förstås bara ett svar. Börja köpa nu och sprid lite på inköpen. Börsen står definitivt inte för något megarally. Däremot kan det vara så att börsen står framför en av de mer stabilare uppgångsfaserna på länge. Kurserna rusar kanske inte iväg, men de kan traska sakteligen uppåt i många år framöver. I takt med att ekonomierna saneras blir också en eventuell återhämtning betydligt stabilare. Men det kräver också öppenhet och transparens från politikernas sida.

Läsaren “Spartacus” skrev i en kommentar till föregående inlägg det är många omval på agendan för 2012 och att sådant givetvis uppviglar till mer populistisk finanspolitik än den av svångremsmodell. Och det håller jag helt med om. Det är bara att se på hur den inhemska partipolitiken ter sig i tider av val och perioder direkt efter valen. Så snart valen har hållts kommer det finnas betydligt mer mod till beskare beslut.

Bland alla dessa bolag som i dag går mycket bra kommer det att finnas många vinnare, även om den globala tillväxten totalt sett blir medioker.

Som de flesta säkerligen läst tidigare rekommenderas svenska investerare att söka stabila bolag med exponering mot tillväxtländerna. Jag har läst många analyser som mer eller mindre låter påskina att man kan få minst lika god utveckling på sitt kapital genom dessa bolag som om man köpte en fond specifikt inriktad på ett land, t.ex. Kina.

Stockholmsbörsen är full av sådana företag. Jag kan ta Volvo som ett exempel. Volvo får betydande del av sina intäkter från Europa och Nordamerika, men man har också satsat allt mer på de asiatiska marknaderna. Detta har gjort att man i dag tjänar mer än någonsin, till och med före finanskrisen, trots att volymerna från de “traditionella marknaderna” varit långt lägre än före finanskrisen. T.ex. är vinsten i sydeuropa bara 10% av vad den var före finanskrisen. Det säger en hel del om hur just Volvo har tänkt satsa den kommande tiden.

Volvo har vuxit sig enormt starka på anläggningssidan i t.ex. Kina. Nyligen läste jag att man är störst i Kina med en marknadsandel på över 11%. Glädjande nog är det också förre VDn för anläggningsdivisionen som nu gått och blivit VD för hela koncernen. Det borde borga för att bolaget nu fått en VD med god kännedom och insikt i den asiatiska marknaden.

Jag kan också glädjande nog se att en av mina stora rekommendationer, Tele2, gått mycket starkt i börsoron. Inte bara har aktien lyckats stiga rätt rejält, man har även lyckats få höjda rekommendationer och riktkurser medan nästan alla andra bolag fått se det omvända. Tyvärr var undertecknad allt för snabb med att vikta över portföljen för mycket från Tele2 till Volvo och kan bara hoppas att ni lyckades bättre. Tele2 är ett stabilt företag som fortfarande, i mitt tycke, är en perfekt uppköpskandidat. Det enda som talar emot just nu är väl möjligen att kursen inte har kommit ner tillräckligt mycket för att det ska bli ett superattraktivt byte för någon av drakarna.

Swedbank, som är en annan av mina favoriter har oförtjänt dragits med i den allmänna bankbaissen som nu råder. Om någon storbank i europa går under så kommer det onekligen att ställa till det även för de svenska bankerna, men dessa kommer inte att gå under, inte på långa vägar. Dessutom är bankerna, till skillnad från förra krisen, inte att betraktas som vanskötta i dagsläget. Swedbank har gjort i princip allt som svenska staten bett om, dessutom gått i bräschen för de andra bankerna, vilket jag tror minskar den politiska viljan att fälla någon bank (om man nu trodde att den fanns från början). Faktum är att jag ser Swedbank som en av de två stabilaste bankerna i Sverige, även om jag vet att många nog skulle vilja placera Nordea framför Swedbank. Men jag håller inte med. Swedbank har betydligt bättre exponering vid krissituation. Nu argumenterar säkert några för att Swedbank är exponerade stort mot svenska fastigheter. Då kan man förstås lugna sig med att ränteläget kommer att komma ner vilket betyder att risken för kreditförluster i Sverige snarare minskar i oroliga tider. Så länge räntorna är på hanterbara nivåer spelar det egentligen ingen roll om medelsvensson blir skuldsatt för livet. Sina lån kommer de aldrig ur så länge de kan betala och undvika personlig konkurs. Säga vad man vill, men bankerna har en förmåga att hela tiden överleva på bekostnad av…

Stalltipset från mig blir att marknaden nu väntar in Bernankes tal på fredag. Jag tänker sticka ut hakan rejält och säga att jag inte tror att Big Ben kommer att utlova så jättemycket som marknaden kanske vill. Initial besvikelse kommer sänka kurserna högst kortsiktigt. Därefter kommer kurserna komma upp igen på det faktum att börsen redan prisat in en väldigt medioker utveckling i USA, som man ju kan tro kommer att inträffa om inte FED börjar köpa ännu mer statspapper. På det stora hela tror jag att varje negativ nyhet nu kommer att generera en relativt snabbåterhämtande dipp, och det kan nog bli några sådana den närmaste tiden. När väl politikerna börjat rita upp framtiden för börsen kan den långsamma återhämtningen ta fart igen.

Mitt järva tips är alltså att vi befinner oss mycket nära botten nu, även om jag är fullt medveten om att det finns icke omöjliga scenarion som rent av får börsen att framstå som extremt dyr redan i dagsläget. Ett bevis på detta är att jag faktiskt övervägde att shorta koppar i dag, men fegade ur när jag skulle bekräfta köpet. När jag väl gör något kortsiktigt blir det alltid fel. Står sig den regeln så bör vi vara mycket nära botten även denna gång.

Den som letar efter ett bra läge att kliva in på börsen ska vara uppmärksam på negativa nyheter. När väl dessa negativa nyheter inte handlar ner aktier i samma utsträckning som man kunde tro, då är det dags att börja köpa på sig.

Som vanligt vill jag avsluta med en brasklapp. Att vi befinner oss nära botten betyder att jag inte tror att kurserna tappar mer än 10% från dagens nivåer. Men det är bara en gissning och grundar sig framförallt i att jag inte tror att börsbolagens vinster kommer att slaktas med över 50%, vilket marknaden i princip prisar in redan i dag.