Den kraftiga nedgången är förstås rena mumma för Swedbanks aktieägare. Givet att det återköpsprogram som påbörjats får fortsätta, samt att man inte av politiska skäl tvingas göra förändringar i utdelningsprognoserna, ser det nu ut som om banken kan köpa tillbaka 10% av sina aktier till betydligt billigare pris än vad man från början hade kunnat tro. På lite sikt, och när marknadsoron lagt sig, skulle man kunna tro att man kan återköpa ytterligare lite aktier. Med lite tur kan det nog bli så mycket som ytterligare 5% av aktierna, utan att det sker på bekostnad av att använda mer kapital än man från början tänkt sig. För övriga aktieägare vore detta ett väldigt stort mervärde. Men som sagt, när det kommer till bankerna får man hedga sig för eventuella politiska och populistiska utspel.