HM kommer att rasa klart mindre än de cykliska aktierna i denna sväng. Dock skall man nog komma ihåg att även HM kan halveras i aktiepris. Det såg vi under finanskrisen.

Det mesta pekar mot att HM kommer att kunna beva utdelningen på 9.5 kr. Frågan är sedan om HM internt sätter någon prestige i att kontinuerligt höja utdelningen eller inte. De har gjort det de senaste åren, samtidigt har årets resultat inte överraskat på uppsidan och dessutom kan ju förnyade finansmarknadsmässiga orosmoment bidra till att man inte vill sätta sig i onödigt svåra situationer. Då blir förstås standardtipset att HM behåller utdelningen om 9,5 kr. Sammantaget blir direktavkastningen på ett av sveriges mest välskötta bolag, vars tillväxtmål med all sannolikhet kommer att ligga kvar, hela 5% till dagens kurs (191 kr). Det är banne mig inte fy skam för den som investerar långsiktigt.