Jag förvånas över vad mina bloggrannar Cornucopia och Kvantitativt skriver i dag. Båda hävdar att det är helt rätt att höja reporäntan framöver, fast de gör det i en betydligt mer sarkastisk ton där målet är att genera så många privatpersoner med bolån som möjligt.

Faktum är att den svenska kronan har stärkts från ca 6.55 mot dollarn till 6.34 på väldigt kort tid. I vanliga orostider brukar kronan försvagas och vår exportindustri får en lite dopad hjälp på traven, något som verkligen gynnat vår industri och är ett av skälen till att Sverige står sig starkare än många andra länder i dag. I realiteten är det nog så att svenska kronan är värd att stärkas, men att göra det uteslutande på inflationsmål i dessa tider tycker jag känns fel.

Just nu finns det inget i svensk ekonomi som talar för att inflationen ska fortsätta stiga. Snarare är det precis tvärtom. Därför borde Riksbanken fokusera på att underlätta så mycket som möjligt för svenska företag, i synnerhet då detta i förlängningen påverkar sysselsättningen i Sverige väldigt mycket. Att höja räntan redan vid nästa möte skickar en signal till företagen att verkligen vara på den försiktiga sidan, vilket med stor sannolikhet får personalbesparingskonsekvenser.

Efter att ha uppvisat för omvärlden hur otroligt välskött ekonomi vi har i Sverige ställer jag mig högst tveksam till att vi kommer att få se samma kronförsvagning vid nästa kris. Därför blir det snarare dubbel effekt av fortsatta räntehöjningar.

Mitt tips är att varken höja eller sänka…