Jag har funderat mycket på vilken riktning börsen är på väg att ta. Förutom det uppenbara att den redan gått ner alltså. Under förra kraschen kunde man konstatera att efterfrågan på råvaror sjönk ganska rejält, med dem föll de cykliska gruvbolagen och därefter de mest cykliska aktierna (som t.ex. Volvo, SSAB etc etc…), för att slutligen dra med sig även de defensiva bolagen som t.ex. HM.

Den här gången har förloppet varit aningen annorlunda. Samtidigt som världen har fått upp ögonen för potentiella tillväxthot har aktiekurserna rasat ganska kraftigt, åtminstone i den lilla ankdammen Stockholm. USA ligger ännu sålänge på en relativt onormal nivå. Visst ligger de minus för året, men en avslutning på plus hade inte känts orimligt i ett “stabilare” börsklimat. Men ser man då på råvarupriserna så har dessa varit på en historiskt hög nivå, trots att oron rasat omrking finansmarknaderna. I ett första skede tog de cykliska aktierna extremt mycket stryk samtidigt som råvarupriserna i det närmaste förhöll sig oförändrade. I takt med att marknaderna har rekylerat en aning på sistone har istället råvarupriserna fortsatt att backa. Jag tittar främst på koppar som under turbulensen låg relativt stabilt över USD 9.0000/ton (vilket får anses vara väldigt högt). Under de senaste två veckorna har däremot kopparpriset fallit under denna nivå och verkar i skrivande stund fortsätta kräftgången.

Frågan är då om det denna gång är konjunkturen som verkligen vikit först eller om det inte snarare är så att det är förtroendet för konjunkturen som sviktat först? Det skulle i alla fall förklara varför efterfrågan på råvarorna fortsatt hållt tämligen höga nivåer. Som jag ser det kan det bara vara efterfrågan som håller råvarupriserna uppe när resten av börsen faller.

Det man nu bör fundera över är om det hela kommer att bli en självuppfyllande profetia. Tror alla att det blir lågkonjunktur så kan det mycket väl bli det av ren spekulation. Det finns otaliga skrifter i engelsk press som påtalar detta. För att det hela ska kunna bli en självuppfyllande profetia kan man dock tänka sig att ekonomin redan från början måste vara ganska bräcklig, vilket den ju uppenbarligen är i detta fall.

Jag har i alla fall tagit det säkra före det osäkra och gått ur all form av belåning. Huvudskälet till detta är att jag inte ser några omedelbara glädjerallyn ståendes framför dörren och då kan det vara onödigt att ta risken att få hävstång ner i källaren istället. Det känns faktiskt rätt bra.

Jag kommer förmodligen att skriva mer om olikheterna mellan denna kris och förra krisen framöver. Jag tror inte att börsen kommer att gå ner lika mycket denna gång då företagen står betydligt bättre rustade för en kommande kris, men jag tror också att det är en av förklaringarna till varför tillväxten ännu inte tagit rejäl fart, i synnerhet i USA. Såvitt man kan se i dag verkar det mesta tuffa på väldigt bra, och för de som funderar på om börsen är dyr eller billig just nu kan jag bara tipsa om en länk som en annan användare på AVA-forum postade under Volvo, där VDn för Caterpillar intervjuas. Lyssna på vad han säger, det är ganska intressant, faktiskt:

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000038529