Med risk för att en och annan ivrig påhejare av likviditetsfrågan på börsen hoppar på mig vill jag komplettera föregående inlägg med ytterligare in infallsvinkel:

Börsen har blivit en lekplats för folk med pengar, stora pengar. Börsen är inte längre till företag som söker långsiktigt riskkapital. Det är det (lekplatsen) som är upphovet till att datorer i dag tillåts handla aktier. Det är samma sjuka upphov som gör att man som 3e man kan spekulera i huruvida grannens hus kommer att brinna ner eller inte. Och det är samma vansinniga inställning som gör att någon överhuvudtaget tycker att naken blankning hör hemma på börsen.

Det är en sjuk värld!

Dessa oerhört snabba krascher belyser bara det faktum att det gäller att hitta solida bolag som man klarar av att leva med under en längre tid. Att man i allra görligaste mån bör undvika att belåna sin aktier har också framgått otroligt väl de senaste veckorna.

Nej, jag har inget gott att säga om datorhandeln… inte ens den ökade likviditeten som den innebär, den var nämligen inte ett problem för min portfölj innan heller…