Klicka på bilden för att se en sammanställning av bankens resultatutveckling (ber om ursäkt för att datumet blivit så tilltrasslat).

Det är dags för en liten update angående hur det går för min favoritbank Swedbank. I ärlighetens namn skall det tilläggas att det i dessa tider finns goda skäl till att köpa Handelsbanken framför Swedbank. Båda har utmärkt finansiell ställning och kommer att klara eventuella kriser och gungningar väldigt bra, men köper man Handelsbanken får man förstås lägre risk och en mer långsiktigt trygg placering. Handelsbanken värderas i dag till P/E  10.64 medan Swedbank värderas till P/E 11.04, åtminstone om man skall tro Avanzas egna siffror. En snabb titt i mina egna siffror för Swedbank säger mig att P/E för 2011 snarare ligger på ca 8.7 för Swedbank. Då räknar jag på ett aktiepris om 102.5 kr och ett resultat på 11.72 kr/aktie (11.72 kr kommer från SMEs konsensusprognos). Med andra ord ligger nog P/E för Handelsbanken också lägre än vad jag nyss angav.

Skillnaden mellan Handelsbanken och Swedbank ligger framförallt i kundstocken. SHB har en tradition av att ständigt prestera lite bättre på räntenettot än Swedbank, mycket tack vare att man inte säljer in sig som den “billigaste” banken, utan snarare som den “stabilaste” banken. Som kund kan du lita på att banken inte slarvar med sin utlåning och förmodligen inte kommer att åka på så stora kreditförluster som övriga banker när väl skiten närmar sig fläkten. I gengäld får du också betala lite högre ränta på dina lån. För en vanlig knegare kanske stabiliteten inte är så mycket värd i sig. Man har ett bolån, lite sparpengar och framförallt vill man att staten räddar banken om den håller på att gå omkull. Vilket jag också tror att vi kan räkna med i många år framöver. Handelsbanken å sin sida erbjuder lite plåster på såren för den högre räntan genom att ha ett livskydd på lånet. Dvs, om din make eller maka dör så kan dennes del av lånen skrivas av, vilket inte är en förmån att förakta. Vidare söker Handelsbanken ofta kunder med något bättre kassaflöden än övriga banker och jagar sällan tillväxt lika riskvilligt som övriga bankerna.

Men detta sagt är min slutsats att det som kund kan vara hugget som stucket vilket svensk bank man väljer. Men som aktieägare kan det finnas skäl att fundera över både en och två gånger över var man stoppar sina pengar.

Den stora undervärderingen av Swedbank har redan ägt rum. Jag tycker personligen att ett aktiepris om ca 135 kr kan motiveras för banken redan i dag. Men då räknar jag också  med att det skall komma extrautdelningar i framtiden. Att det kommer att komma kan man nog utgå ifrån. När, är en annan femma. Just nu ser politikerna över vilka regler som kommer att gälla för bankerna och det finns goda skäl att tro att bankerna inte kommer att kunna leverera lika hög avkastning i framtiden. Förenklar vi bilden något kan vi säga att SHB och Swedbank värderas ungefär likvärdigt i dagsläget. Swedbank har fallit mer på sistone men mitt resonemang håller då det är en ungefärlig uppskattning.

Sett till överkapitaliseringen verkar de båda bankerna ligga på  ungefär samma nivå. SHB har sparat ihop hela sitt kapital medan Swedbank tog in huvuddelen genom två nyemissioner under krisens år. Dessa pengar kan man lätt se att banken inte behövt sätta sprätt på, därav kommer det finnas gott om utrymme för utskiftning av kapital till aktieägarna framöver. Mycket  är redan inprisat i kurserna, men en del är det inte. Min gissning är att Swedbank kan skifta ut ca 25 kr/aktie till aktieägarna om de hade velat/kunnat (politikerna har ju bakbundit bankerna). Just nu kan det vara klokt att avvakta vad som händer i världen innan man sätter sprätt på pengarna.

Alltså, bankerna värderas ungefär likvärdigt, har ungefär lika mycket kapital att skifta ut till aktieägarna och verkar dessutom på ganska lika marknader. Den stora skillnaden i det sistnämnda är att Swedbank expanderar i öst medan handelsbanken expanderar i väst. Marginalerna är klart bättre i öst medan marknaden i väst kanske är något stabilare. Beträffande den svenska marknaden ligger dock Handelsbanken klart bättre till. Dels är man mindre exponerade mot den svenska bolånesektorn och dels har man kunder med högre kassaflöden som förmodligen klarar av högre räntor än Swedbanks kunder.

Beslutet om var man stoppar sina pengar bör därför grundas på vad man anser om den svenska bostadsmarknaden samt var man tror att den bästa expansionen ligger, öst eller väst. I dagsläget har Swedbank lägre kreditförluster än Handelsbanken beroende på de stora reserveringar och avskrivningar man redan gjort. Men vad händer om det kommer en ny finansiell orosvåg svepande över oss? Förmodligen står SHB bättre pall, och det är nog det som man kan skönja i den senaste tidens aktienedgångar som varit kraftigare för Swedbank än Handelsbanken. Men man skall komma ihåg att detta enbart beror på Mr Markets nervositet över att de svenska bankerna kommer att få problem. De svenska bankerna, åtminstone SHB och Swedbank, står förmodligen bättre rustade i dag än någonsin tidigare i historien, och dessutom lär mängder med europeiska banker duka under långt före dessa två.

Summa summarum är att det är ganska hugget som stucket vilken av bankerna man väljer på kort sikt. På lång sikt kan det uppstå skillnader, men då handlar det om att sia om framtiden som alltid är lite vanskligt.

Det man dock skall ha klart för sig är att Swedbank jobbar stenhårt med att få ner andelen riskvägda tillgångar i sin portfölj. Detta är en utveckling som inte har avstannat bara för att tiderna börjar se lite ljusare ut. En titt i mitt analysblad visar att storleken på de riskvägda tillgångarna krymper kvartal för kvartal, vilket har varit en del av Wolfs strategi och vilja att återgå till “rötterna”.

Ser man till SMEs prognoser så är resultatet i princip konstant för 2011 till och med 2013. Möjligen ligger förklaringen i att banken med stor sannolikhet inte kommer att växa. Vi vet sedan tidigare att Wolf kommer att prioritera stabilitet framför tillväxt. Dock är det ju så att banken är i full färd med ett återköpsprogram och det kan gott hända att det kommer fler återköpsprogram framöver. Så nog borde vinsten/aktie stiga med samma takt som återköpsprogrammen. Annars tror man på väldigt allvarliga problem och kraftigt stigande kreditförluster framöver. På tal om återköpsprogram har jag noterat att Swedbank inte har köpt särskilt mycket aktier de senaste dagarna. Från att ha köpt i princip varje dag sedan den 29:e april har det varit tomt på återköp hela denna vecka, ändå har man bara kommit upp i 2.86% av de 10% som totalt skall återköpas.

Personligen tror jag på en vinst om ca 12 kr/aktie de kommande åren. Att vinsten kommer att vara någorlunda konstant är jag också villig att skriva under på. Det skulle ge en direktavkastning på 6 kr/aktie plus eventuella återköpsprogram och extrautdelningar. Men sett till aktiekursen tror jag det blir väldigt svårt att se aktien stiga över 135 kr de närmaste åren, även om man skall vara väldigt försiktig med uttalanden som detta. Däremot är stabiliteten i företaget och direktavkastningen väldigt lockande givet att man är av ett virke som tål svängningar i aktiepriset.

Personligen skulle jag hellre investera i Swedbank än SHB då jag anser att uppsidan är något större, speciellt på lite längre sikt. Kortsiktigt kan det förstås vara mer lönande att sitta med den bank som förmodligen kommer att falla minst, sett till aktiepriset.

Kommentera gärna, eller ställ frågor, om ni tycker att jag utelämnat någon väsentlig information.