Å ena sidan tycker jag börsen ser billig ut just nu. P/E-talen ligger på dryga 11. Jaha, vad säger det oss? Tja, en tolkning kan vara ungefär såhär: Många stora investerare letar efter stora, stabila, trygga bolag som helst har goda tillväxtmöjligheter och P/E-tal på under 15. Jag skulle vilja påstå att det finns en hel del att i så fall välja på bland börsens storbolag. Favoriten är, som tidigare nämnt, Volvo. Volvos största nackdel är att det är en cyklisk aktie som tar stryk under recessioner men som stiger kraftigt i högkonjunktur. Just nu behöver man därför bedömma var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

En vanlig tumregel är att börsen går i cykler om ca 5 år. Upp 3 år och sedan ner i 2 år. Nu har börsen snart gått upp i 3 år och därför tillhör jag dem som har en lite mer pessimistisk syn på framtiden. Å andra sidan har en del hänt i världen den senaste tiden. T.ex. har globaliseringen inneburit att världens ekonomier är betydligt hårdare sammanflätade nu för tiden. Det här gör att vi påverkas av vår omgivning i allt högre utsträckning. Rimligt är därför att tro att dessa konjunkturcykler kanske blir lite mer utdragna. Alltså att uppgångarna varar lite längre, liksom nedgångarna förstås. Dessutom kan man tro att uppgångarna blir högre och dipparna lägre. Sammantaget tror jag att börsen skall upp ett par år till, trots att det redan gått uppåt i snart tre års tid.

Det mesta pekar på att vi inte alls har nått någon högkonjunktur i världen. Kanske har vi det i Sverige, men jag tror inte att världen nått sin höjdpunkt. Därför är det kanske inte helt fel att ta en försiktig position i cykliska aktier heller.

Jag väljer att fokusera innehaven på de aktier som verkar stabila, som är välskötta och som ger en hygglig direktavkastning. För mig är direktavkastningen en tröst i dåliga tider och en bonus i goda tider. Faktum är att direktavkastningen är ett fantastiskt sätt att få loss medel för nya investeringar. Den som sparar flitigt kommer snart inse hur snabbt man kan få pengar att växa genom att återinvestera sina utdelningar. Regelbundna utdelningar gör dessutom att man kommer att köpa i både upp- och nedgång. När man nu kan köpa fina bolag med direktavkastningar på smått fantastiska 6% så är det inte svårt att förstå min positiva syn på börsen. Under dessa förhållanden kan det nästan kvitta huruvida börsen kommer att gå upp eller ner den kommande tiden. Sett på helheten och vad jag förväntar mig ha i sparat kapital den dagen jag går i pension är det självklart så att en lågt värderad börs vore bäst för oss som får loss pengar att kontinuerligt återinvestera på börsen. 6% i handen, årligen, är inte dumt.

Bolagen som tillhör mina favoriter just nu är bolag som är stora, trygga, stabila med mycket välskötta finanser. Detta sammantaget gör att de kommer att klara av att betala utdelningar samt rida ut eventuella stormar på finanshavet.

H&M, Pris ca 215 kr, direktavkastning 9:50 kr (förmodligen 10 kr för 2011)
Swedbank, Pris ca 100 kr, direktavkastning 4:80 kr (förmodligen 6 kr för 2011)
Volvo, Pris ca 100 kr, direktavkastning 2.50 kr (förmodligen 5-6 kr för 2011)
Handelsbanken, Pris ca 191 kr, direktavkastning 9 kr (förmodligen 10 kr plus ev. extrautdelning för 2011)

Ovan listade bolag kommer inte att gå i konkurs oavsett vad som händer i Europa och resten av världen, ovanstående bolag är stora, stabila, välskötta och har ledningar i världsklass. Dessutom har de alla till synes mycket fina utdelningar.