Det märks rätt tydligt att det är många som undrar vad och hur mycket som är inprisat i Tele2s aktiekurs. Nu följer jag inte nödvändigtvis p/e-talet på dagsbasis, men ungefärliga mått säger att p/e i dag ligger på dryga 9 och kommer att falla till under 8 efter utdelning (baserat på dagens kurs). Skälet till att p/e sjunker efter utdelning är förstås att priset på aktien kommer att gå ner. P/E för jämförbara bolag i sektorn ligger på ca 11. För er som inte vet vad P/E-talet är så är det price dividerat på earnings. Alltså priset på aktien dividerat med vinsten per aktie. Det ger ett bra jämförelsemått mellan olika bolag, men är främst användbart i jämförelse mellan bolag i samma bransch eftersom olika branscher värderas olika. Säg att gruvbolagen ligger på P/E 6 medan HM ligger på ca 20. Skälet är förstås att gruvbolag opererar på ändliga resurser medan HMs tillväxtmöjligheter inte alls har samma begränsningar.

Som sagt, man skall komma ihåg att p/e-tal endast är intressanta vid jämförelse av företag inom samma bransch och i viss mån även satta i relation till bolagets skuldsättning. Som jag tidigare nämnt är Tele2 betydligt lägre skuldsatta än sina konkurrenter, men handlas ändå till lägre p/e tal. Kanske är det därför så gott som varenda anal-ytiker har köprekommendation på Tele2. Nu är förstås en sådan observation något som man verkligen ska dra åt sig öronen över.

För att ge en liten kort tillbakablick. Kursen var uppe och nosade på nästan 160 kr tidigare i år, det var innan bokslutsrapporten. Sedan dess har bolaget meddelat att man inför progressiv utdelning, att man höjer utdelningsnivån från ca 40% till MINST 50%, att man ska höja skuldsättningen till samma nivå som för jämföbara bolag i branschen, att man vunnit en skattetvist motsvarande 10 kr/aktie och att man går in på en helt ny marknad i och med intåget i Kazakhstan (i går).

Medan alla dessa nyheter pumpats ut har aktieägarna belönats med en kursminskning på nästan 15 kr. Logiskt? Nej, men typiskt för marknaden.

För att nå skuldsättningsmålet inom de kommande 4 åren kommer bolaget därför att dela ut ca 68 kr under samma period. Detta motsvarar smått ofattbart nästan halva börsvärdet. Den som återinvesterar sina utdelning i ytterligare Tele2-aktier kan således få en avkastning på ca 60-70% på enbart utdelningarna de kommande 4 åren. Ingen superimponerande avkastning, men betydligt bättre om man betänker att det endast tar hänsyn till utdelningarna. Utöver denn utveckling har bolaget kommunicerat att man avser att att öka vinsttillväxten med ytterligare 10% per år. Givet progressiv utdelning kan det alltså bli än mer utdelningar till aktieägarna, men framförallt, det kommer att driva kursen.

Det är nu det blir intressant att kika mer på P/E-talet. Givet att bolaget skulle skuldsätta sig betydligt högre än konkurrenterna vore det förstås en katastrof att bara titta på p/e-talet, men givet att bolaget inte överskrider den nivån blir det förstås ännu intressantare istället. Man kan, till exempel, som en trevlig tankenöt fundera över hur p/e-talet kommer att se ut om man drar bort 68 kr från dagens aktiekurs och samtidigt beräknar vinsttillväxten givet ca 10% ökning per år. Vad blir då P/E för 2015? Sätt sedan detta i relation till övriga konkurrenter och fundera på vad som måste justeras. Ni kommer att komma fram till att aktiekursen måste justeras uppåt ganska rejält. Lägg då till de ca 60-70% i avkastning ni kommer att få på enbart utdelningarna och ni inser förstås att detta är en fantastisk aktie att äga de kommande åren. Åtminstone för den som gärna vill sitta still, lata sig och bara se på när pengarna jobbar av sig själva. Men det kanske vissa tycker verkar lite tråkigt?