Ingen har förstås undgått att socialdemokraternas valberedning nu kommit fram med en partiledarkandidat som heter Håkan Juholt. Eftersom jag aldrig hört talas om namnet googlade jag det och fann en del intressant information.

Mest intressant, och kalla mig trångsynt om ni vill, tycker jag är att se om man för en gångs skull har hittat någon med en adekvat utbildning för att leda landet. Med reservation för att jag fått fram mina fakta från Wikipedia noterar jag stillsamt att socialdemokratins allra främsta kandidat för att eventuellt leda vårt land har blott 2-årig social linje bakom sig, på gymnasienivå. Därefter står att han varit både fotograf och journalist, dock inget om hur han rekvirerat signifikanta meriter för att kalla sig just detta.

Den samlade begåvningsreserven hos det socialdemokratiska partiet upphör alltså inte att förvåna.

Jag som hela tiden trott att tiden då man kan jobba sig upp till framskjutande positioner inom politiken och näringslivet höll på att ta slut. När jag växte upp kunde en gymnasieingenjör bli VD på ABB, efter något årtionde behövde man vara åtmisntone civilingenjör eller dylikt för att få samma befattning. Idag, ytterligare något årtionde senare är det inte ovanligt att ledande befattningshavare innehar både en och två signifikanta utbildningar, t.ex civilingenjör och civilekonom. Det händer till och med att man plockar disputerade personer dessa befattningar.

Men uppenbarligen är det fortfarande inte så inom politiken. På ett sätt känns det ganska skönt. För oavsett hur talangfulla och ambitiösa våra barn är i skolan så finns det kanske en alternativ karriärväg att gå…