Jag kan förstås skylla på förkylningar, tidsbrist och så en bihåleinflammation, men några av läsarna verkar kräva mer av mig… Med rätta! Jag har förvisso dragit ner på skrivartakten, men någon måtta får det vara. Jo, jag har en sak till att skylla på. Häromdagen gjorde jag en av mina längre analyser någonsin av Tele2. Denna skrev jag på min iPad, och fick då uppleva en app-krasch, som faktiskt händer allt som oftast. Mer ofta sker det definitivt med min wordpress-app. Så ofta att jag tänker skriva i ett annat program och sedan köra copy/paste hädanefter. Nog om detta, det duger säkert inte som förklaringar till en kräsen publik i alla fall.

Detta inlägg skall åter handla om utdelningsinvestering och mer specifikt analysen av sådan aktier. Något jag kommit fram till är att utdelningsinvestering är ett av de absolut bästa sätten att investera sina pengar i. Varför?

Dels är aktier som har press på sig att hela tiden dela ut högre summor ofta mer välskötta. Taktiken i sig kräver rejäl ordning på balansräkningen, framtidstänk, struktur och noggrann planering. Ej heller har ett sådant bolag råd med chansningar och stora risker. Faktum är att det finns otroligt många utdelningsinvesterare enbart lever på sina utdelningar. Så många att bolagen själva inser att de lockar till sig en mycket trogen ägarkrets genom att ständigt leverera utdelning till dem. Utdelningen kan sedan ses som belöning för att ägaren helt enkelt hållt vid aktien. Hur svårt kan det vara? Tja, ser man på hysterin kring snabb avkastning så är det lätt att förstå att den här typen av investering inte lockar den yngre publiken. Men fråga din pappa, morfar eller farfar, och varför inte moster och mormor också, hur de väljer att investera sina pengar. De allra flesta väljer, liksom min farfar, stora, trygga stabila bolag som har för vana att ständigt dela ut pengar till sina ägare. Dessa pengar kan sedan utgöra ett tillskott till den ordinarie förvärvsinkomsten, hur liten den än är, eller rent av utgöra hela inkomsten på äldre dagar. Detta utan att du som ägare behöver lyfta ett finger.

I förra delen om utdelningsinvestering visade jag med ett bra exempel på hur viktigt det är att spara pengar, att börja med detta i tid och att framförallt aldrig förlora pengar. Ingen kan dock investera pengar och säga att man aldrig kommer att förlora pengar. Så vilka bolag ska man då välja? För att svara på detta kan man förstås göra bolagsanalyser på börsens alla bolag, men det tar för lång tid. Dessutom finns det mängder av analyser att tillgå redan, så det är bara att söka upp dem och läsa. Själv tycker jag det vore bekvämt om någon ville sammanställa en lista över de bolag som inte bara delat ut pengar minst 10 år på raken, utan gärna med höjda utdelningar varje år. Om listan verkligen var komplett skulle den vara värdefull. Jag orkar inte göra detta, utan nöjer mig med att analysera enskilda bolag när andan faller på och när jag tror att jag har ett “case” på gång.

Ni som läst denna blogg länge vet att jag gick all-in i Swedbank under en tid. Skälet till detta var inte den enorma kursstegringen som följde, utan övertygelsen om att bolaget en gång skulle vara så solitt att det kunde börja dela ut pengar igen. Jag kom i min analys fram till: OM, och det skall sägas OM, inte banken gick omkull så skulle den med största sannolikhet kunna dela ut pengar på ca 5 års sikt. Sett till att hela baltikum skulle rinna ut i Östersjön fick jag ändå ihop att man skulle kunna dela ut 5 kr/aktie enbart baserat på den svenska verksamheten. Om så skulle bli fallet, så skulle jag inom fem års utdelning, dvs inom 10 år från investeringsdagen, i princip ha fått alla aktier gratis av banken. Vad är då vitsen med detta? Delar man inte ut pengarna så finns väl värdet kvar i aktien? Jo, så är det förstås. Men med pengar i handen kan man göra annat, samtidigt som man förhoppningsvis får lika mycket nya pengar i handen nästa år. Med utdelningar följer möjlighet till konsumption utan att sälja aktier. Att köpa nya aktier för pengarna är förstås också konsumption.

De bolag som jag finner har de bästa förutsättningarna för att ständigt kunna leverera utdelning är de bolag som har försäljning i sektorer som inte påverkas lika mycket av konjunkturen som de mer cykliska bolagen. Hit hör till exempel livsmedel, kläder, förbrukningsartiklar, telekom och en del annat. Kort och gott allt som vi människor ständigt behöver, eller tror oss behöva. De allra flesta känner förstås till Buffet och det är bara att se vilka bolag han har så förstår ni precis vad jag menar. Coca-Cola, Proctor and Gamble, ColgatePalmolive, Bank osv osv. Dessa bolag finns på många olika marknader, inte minst tillväxtmarknaderna, de har starka varumärken i korgen och de har enormt specialiserade distributionskanaler som gör det svårt för konkurrenterna att ta efter. Jämför Buffets “moat”.

Nu är det förstås inte lätt att hitta så många liknande bolag, i synnerhet inte i dagens klimat när man kanske inte vill köpa utländska bolag i USD för svenska kronor. Men det beror förstås på vad man tror om framtiden för USD.

I Sverige finns det inte många liknande bolag. Några jag direkt kommer att tänka på är HM, Handelsbanken, Tele2, investmentbolagen etc. De allra flesta av dessa kommer inte i närheten av ständigt höjda utdelningar de senaste 25 åren. En del bolag på stockholmsbörsen har knappt existerat i 25 år. I Sverige får man snarare vara tacksam om man hittar bolag som har en haft en kontinuerlig utdelning i minst 25 år.

Med detta sagt vill jag hävda att även en kortare historik kan vara nog så betydande och värdefull. I vanliga fall räcker 10år utmärkt. Även 5år kan gå an beroende på bolag.

Med samma princip som redogjordes för i Del3 av denna serie kan man snabbt få ett hum om hur mycket utdelningen har ökat i snitt de senaste åren. Ligger snittet på 10% så vet du att utdelningen har fördubblats över de senaste 7 åren. Ligger snittet istället på 15% så har utdelningen fördubblats de senaste 5 åren. Nu är 15% i årlig höjd utdelning ganska mycket, men några bolag klarar av det. Nästa fråga är om det finns bolag som har ett uttalat mål att ständigt höja sina utdelningar? Jag vill tro att t.ex. Handelsbanken har en outtalad sådan, även HM, liksom Tele2. I det sista fallet är det inte en fråga. I senaste rapporten från Tele2 uttalar sig VD:n om att ständigt höjda utdelningar är ett mål för Tele2. Mycket trevlig!

Hur gör man då för att hitta de bästa utdelningsaktierna? Några av de viktigaste punkterna att titta på är dessa:

1. Direktavkastning
Med detta menas det procentuella förhållandet mellan det du får i utdelning och det aktien kostade dig att köpa. En aktie som kostar 50 kr och har 2 kr i utdelning får således en direktavkastning på 4%.

2. Utdelningsandel
Som utdelningsinvesterare är det förtsås viktig att inte bara få hög utdelning, utan vi vill ju att utdelningen skall kunna bibehållas. Då är det också viktigt att bolaget inte redan nu betalar ut nästan hela vinsten i utdelningar, för då lär trenden brytas inom kort. Typsikt letar man efter bolag som delar ut ca 40-50%, men undantag finns förstås (läs: H&M som delar ut 80%). Skälet till att HM kan dela ut så mycket av vinsten beror på att de kräver väldigt lite kapital för att fortsätta expandera. Största fasta kostnaderna lär vara lager, lokaler och hyror.

3. Utvecklingen av direktavkastningen
I del 3 av denna serie såg vi tydligt hur otroligt viktig varje procents avkastning är. Skillnaden mellan två bolag som idag ger lika hög dirketavkastning, men där den ena kan höja med 10% per år och den andre endast med 3% ger en enorm effekt på slutkapitalet. Därmed inte sagt att man kan ha lite av varje i portöljen. En del bolag har kanske bättre tillväxtmöjligheter i gengäld. För att fånga vårt intresse måste de dock ha en lägsta utdelning på 2.5%, annars tycker jag inte att man är ute efter en utdelningsaktie alls.

4. Vinsttillväxt
Detta säger sig självt förstås. Ett bolag som ständigt ökar sina vinster kan också dela ut mer pengar till sina ägare.

5. P/E-talet
P står för “price” och E står för “earnings”. Genom att ta kvoten av vad en aktie kostar och vad bolaget tjänar per aktie får man fram P/E-talet. Ett aktiepris på 50 kr och en vinst/aktie på 2 kr ger således ett P/E-tal på 25. Många framgångsrika investerare brukar hålla ett maxvärde för en intressant aktie på ca P/E 15. T.ex. Buffet, Graham och Aktiestinsen. Eftersom ett lågt P/E indikerar att man tjänar mycket pengar per aktie så är det förstås att föredra. Men köper du aktier i ett bolag som producerar koppar i en ändlig gruva kan ett lågt P/E-tal vara motiverat eftersom gruvans tillgångar är ändliga och alltså inte kommer att vara för evigt.

6. Ledningen och ägarstrukturen
Personligen har jag upplevt så mycket skit på börsen att det saknar motstycke. En del bolag verkar vara rena bluffbolag med enda syfte att lura av aktieägarna så mycket pengar som möjligt. Men det finns förstås de som försöker vara seriösa men misslyckas. En VD som ständigt haussar aktiekursen i hopp om att se en stadigt stigande utveckling av aktien brukar förr eller senare se densamma störtdyka. Förtroendet för ledningen är minst lika viktig som tron på bolaget, branschen och framtiden. En dålig ledning har aldrig lyckats bra i det långa loppet. En bra ledning har däremot vänt många hopplösa företag till lönsamma rörelser. Jag gillar också att se på ägarbasen. Storägare, och gärna en ledning med stora innehav i aktien, gör att det känns tryggare att äga den själv. Det har också visat sig att bolag med mycket stora huvudägare sköts väldigt mycket bättre än andra. HM är bara ett exempel i raden, IKEA också (som inte är börsnoterat men värt en utmärkelse ändå), liksom massor av andra. En VD som står och faller med bolaget känns väldigt tryggt (Hexagons VD, Ola Rollén, äger 2.8 miljoner aktier i Hexagon…)

7. Företagets styrkor/svagheter
Detta är en aning diffus punkt. Här gäller det att avgöra om det bolaget är cykliskt eller inte, om dess produkter kommer att fortsätta efterfrågas, hur framtiden för branschen ser ut etc. Alltså en hel rad magkänsla. Denna punkt är minst lika viktig som de ovan även om den inte går att kvantifiera lika enkelt. Möjligen skulle punkten kommit allra först eftersom man knappast behöver fundera vidare om man inte tror på framtiden för branschen och företaget. Lika viktigt är det förstås att se på den framtida konkurrensen från andra bolag. Jag skulle vilja påstå att detta är ett av de största skälen till att Buffet i princip aldrig investerar i något som har med teknik att göra. Han avstår inte för att han inte tror på bolaget, utan för att han anser det vara omöjligt att veta om bolaget verkligen kan försvara sin position på längre sikt. Historien är så fullsmetad med lysande teknikbolag som snabbt gått en diger död till mötes att riskerna helt enkelt kan vara för stora. Personligen närmar jag mig inte teknikbolag med samma fientlighet, men jag funderar minst sagt två gånger innan jag köper en teknikaktie. Sen ska man komma ihåg att min “privatsparares storlek av portfölj” förmodligen aldrig kommer innehålla så stora poster att jag inte kan komma ur dem väldigt snabbt också. Detta är faktiskt ett större problem än man kan tro för många fondbolag. Men det är också där vi småsparare har en liten edge mot övriga aktörer. Vi kan vara snabbfotade om vi behöver. Nu är förstås vitsen med utdelningsinvestering att hitta långsiktigt stabila bolag, minst 5 år framåt vill jag kunna känna mig HELT säker på bolaget.

8.  Förstå verksamheten
Kan inte understrykas nog! Hur ska du kunna gå igenom check-listan ovan om du inte ens förstås hur bolaget tjänar sina pengar? Buffet har sagt precis samma, så ta det från honom och inte från mig.

När jag nu summerar min checklista gör jag det i den ordning jag tycker de borde stått i och den ordning jag kommer att göra alla mina kommande analyser enligt.

1. Förstå verksamheten
2. Företagets styrkor/svagheter
3. Ledningen och ägarstrukturen
4. Direktavkastning
5. Utdelningsandelen
6. Utvecklingen av direktavkastningen
7. Vinsttillväxt (försäljningstillväxt, tillväxttakt)
8.  P/E-talet

Många skulle kanske hävda att P/E-talet skulle komma högre upp, men jag vill vidhålla att P/E-talet bara bör användas som en indikation. Det finns många företag som motiverar ett högre P/E-tal än den klassiska gränsen på 15. HM har traditionellt handlats kring P/E 19. Det är sådana bolag som till dagens kurs verkar dyra, men sett i backspegeln om 5 år framstår som löjligt billiga.

Avslutningsvis inbjuder jag er alla att komma med förslag på företag som ni vill att jag analyserar åt er enligt denna modell. Brasklappen får åter vara att jag lider av extrem tidsbrist och att det kan gå långsammare än ni önskar. Jag tillåter mig att börja med Tele2 medan ni funderar ut några bra förslag. Välj gärna från de större listorna då data för dem oftast är mer lättillgängligt från deras hemsidor etc. Dessutom får ni gärna välja bolag som faktiskt funnits i mer än 5 år.

Trevlig helg önskar jag alla mina läsare !!