Swedbank levererade idag en rapport som träffade mina förväntningar nästan spot-on. Kalla det för tur, för det är vad det är, men nu har jag haft rätt, nästan på punkten beträffande Swedbanks två senaste rapporter. Det är onekligen så att Swedbank tagit rejält med höjd för kommande förluster, som nu ser ut att avta snabbt, varpå banken ser ut att bli rejält överkapitaliserad.

Att Swedbank är överkapitaliserat är förstås inte någon nyhet för oss som köpte tidigt, men att det skulle gå såhär fort är en överraskning även för mig.

Klart står att utdelningen mycket riktigt blir 4:80 kr för preffen, vilket jag inte tror att stämman kommer att motsätta sig. Vidare meddelar man avsikter att starta ett aktieåterköpsprogram på 10% av alla utestående aktier. Det finns flera intressanta saker att notera med detta. Men innan jag nämner dessa vill jag meddela att jag kommer att ta upp återköp vs. utdelning i ett av mina inlägg i serien om “utdelningsinvestering”.

Det man kan konstatera är att ledningen anser att banken är överkapitaliserad. Man har idag 13.9% i kärnprimärkapitalrelation, vilket är näst bäst av alla europeiska banker. Smaka på den! Det långsiktiga målet, under stränga Basel III krav eller ännu strängare kommande dito, är att bevara denna relation på ca 13%. Eftersom kärnprimärkapitalrelationen ökar med intäkterna för banken är det rimligt att tro att denna relation stiger framgent. För att kontrollera detta väljer alltså banken att spendera pengar, vilket de gör genom att återköpa aktier. Med detta följer förstås två mycket goda ting:

1. Kapitalrelationen/aktie stiger för de resterande aktierna (vilket kanske är ett av skälen till att man väljer att köpa tillbaka 10% av aktierna, vilket i sig är en ganska stor andel).
2. Framtida vinster/aktie kommer alltså att stiga i och med att antalet aktier minskar.

Som om inte detta vore nog väljer man att höja utdelningskvoten från 40% av resultatet till 50% av resultatet.

Då ska vi se: Om banken köper tillbaka 10% av sina aktier så bör priset på de kvarstående aktierna stiga med detsamma. För enkelhetens skull säger vi att kursen ligger på 100 kr/aktie och att det finns 1 miljard aktier. Det gör att priset per aktie bör stiga ca 10 kr för att kompensera för det lägre antal utestående aktier. Notera dock det fina i att ange att man köper tillbaka 10% av aktierna och inte att man skall köpa för en specifik summa, det gör att återköpet kan bli än mer värdefullt på kort sikt. På lång sikt är det förstås bättre för alla ägare om köpen sker när aktien är så billig som möjligt och att man istället utökar återköpsprogrammet. Eftersom den summa man delar ut är densamma kommer man i absoluta tal att få mer pengar för varje aktie. På detta väljer man dessutom att öka andelen utdelningsbara medel med 10%. Om banken tjänar 12 miljarder per år och delar ut 40% får varje aktie ca 4:80 kr i utdelning. Om banken tjänar detsamma, men delar ut 50% av vinsten stiger utdelningen med nästan exakt 1 kr, alltså 5:80 kr/aktie, vilket ger en ökning med över 20%. För en utdelningsinvesterare och/eller värdeinvesterare är detta så långt ifrån småpotatis man kan komma. Det är en enorm utdelningshöjning.

Kursen steg idag med drygt 5 kr. Varför gjorde den det? Antingen var det för att banken slog förväntningarna med ca 28% (resultat/vinstsiffrorna), eller så var det för att banken annonserade att det blir 4:80 kr i utdelning, eller så var det för att man annonserade återköpsprogrammet… Mest sannolikt är förstås att det var en mix av alla tre. Räcker då 5 kr för att motivera dagens information? Mitt svar är NEJ ! Enbart återköpsprogrammet är värt 10 kr/aktie, därtill bekräftad utdelning, därtill höjd framtida utdelningspolicy, därtill bekräftad överkapitalisering etc etc… Jag tror den allmänt sura börsen för tillfället höll tillbaka aktien något och istället bör det finnas utrymme för mer.

Jag har tidigare varit inne på att den nyemissionsjusterade kursen för Swedbank ger ett all-time-high på ca 135 kr. Detta förutsätter dock att det tillskjutna kapitalet inte tillför banken något värde, dvs att de går jämt upp med de nya förluster som banken dragit på sig. Som det ser ut i dagsläget skulle banken lätt ha kunnat finansiera sina förluster på egen hand med endast utebliven expansion och utebliven utdelning. Alltså ligger det ett inneboende värde i aktien motsvarande tillskjutet kapital, som i det  här fallet är ca 27 kr (12+15 kr från nyemissionerna).  Eftersom banken har kommunicerat att man inte avser att växa, snarare minska sina riskvägda tillgångar ytterligare med endast moderat tillväxt mot private banking etc ser jag det inte som troligt att det tillförda kapitalet värderas som “potential”. Snarare är det “döda” pengar som i dagsläget utgör reserver. Därför bör justerad all-time-high inkluderas detta belopp, och inget mer. Kontentan blir att tidigare all-time-high bör sättas till ca 135+27 kr, alltså 162 kr.

Värderingen idag på 105 kr lämnar alltså ett utrymme på ca 50% till tidigare ATH. Givet att tillväxten avtagit är det inte rimligt att tro att banken når upp till samma siffror, men nog tycker jag det finns anledning att uppvärdera aktien. Med återköpsprogrammet bör denna justerade nivå dessutom höjas ca 10%.

Banken är inte dyr idag och den är heller inte snorbillig som den en gång var. Men jag ser fortfarande Swedbank som en av de bästa investeringarna på Large Cap till dagens pris. Att det däremot kan anses vara lite riskabelt att äga finanssektorn i dessa tider drar förstås ner potentialen något på kort sikt. Dock har denna blogg aldrig fokuserat på annat än långsiktiga investeringar och så inte heller denna gång. Snarare är det så att vi som är extremt tungt viktade mot finanssektorn ser ut att snart få ett gyllene tillfälle att skifta över våra tillgångar till mer defensiva utdelningsaktier som Tele2, HM och Axfood. Dessa aktier har inte nått upp till sina potentialer, de har möjlighet att växa, och de verkar i branscher som faktiskt är extremt konjunkturstabila. Alla till mycket attraktiva direktavkastningspotentialer. Kan det bli bättre?

Kung Wolf visar än en gång att han värdesätter stabilitet, motståndskraft och kundnöjdhet framför håglös expansion. Det finns inget som i dagsläget inte säger att Swedbank, med tiden, kan bli lika defensivt och välskött som Handelsbanken. Den enda fråga är väl om vi får behålla Kung Wolf ända tills dess. Med en lön på dryga 5 miljoner och inget mer finns det nog stor risk att denne man blir head huntad bort från Swedbank inom kort. Personligen tycker jag en lön kring 12 miljoner, utan incitamentsprogram, skulle vara en mer rättvis lön. När man ser vilket värde han skapar för aktieägarna är det också lätt att tycka att han är värd några futtiga extramiljoner.

Jon Jonsson sa det först, det är bara en tidsfråga innan Kung Wolf går från futtig Saltis-miljonär till stor fith-avenue miljardär. Det är bara en tidsfråga innan Kung Wolf är stockholmsbörsens mest ansedde VD. Sanna mina ord!!!