Som jag var inne på i mitt tidigare inlägg har jag inte tidigare varit särdeles intresserad av utdelningsinvestering. Dels för att det aldrig har känt som om de riktiga raketerna hör till de bolag som är intressanta för en utdelningsinvesterare och dels för att mitt kapital helt enkelt varit så litet att jag i mångt och mycket har tänkt att det inte spelar så stor roll om jag faktiskt förlorar allt. Hur fel denna tanke än var kan det också vara ett av skälen till att jag på ett eller annat sätt blev så intresserad av aktiemarknaden. Vilket jag förstås är fruktansvärt tacksam för idag.

Det visar sig att det går, även med mycket små medel eller litet startkapital, att bygga ganska stora värden. Nyckel till detta har jag lärt mig heter tålamod. Det är en sak att kunna hitta bra bolag, och något helt annat att ha tålamod att vänta på belöningen. Har man tålamod kan man lugnt se på medan man låter “ränta-på-ränta-effekten” jobba åt sig. Mer om ränta-på-ränta-effekten kommer i nästa inlägg (fredag).

Oavsett om man är ung student och har svårt att se nyttan av att spara 200 kr/mån eller högavlönad chef som lätt kan spara 5000 kr/mån så kan man bygga sig en långsiktig förmögenhet. Väljer man att investera i bolag som ger utdelning har man dessutom möjlighet att sätta lite guldkant på tillvaron utan att behöva sälja sina aktier. Jag fortsätter att vidhålla, även om jag tycker man ska spara mycket långsiktigt, att det är upp till var och en att bilda sig ett mål med sitt sparande. Antingen sparar man till sin pension, och då ska man inte nalla av pengarna i förtid, eller så sparar man för att få en viss summa som tillskott till sin vardagsekonomi årligen. Målen må variera, men med en utdelningsinvesterares filosofi har man alltid valet. När det dessutom visar sig att bolag som ofta delar ut pengar går minst lika bra som börsen i helhet, och ibland även bättre, så måste man sluta tro att det bara är tråkiga aktier som bara rör sig som invalida fiskar i lera.

Poängen med utdelningsinvestering är att skapa ett mervärde i livet, och självklart ska pengarna användas. Mitt första mål med mitt sparande var att bygga upp en resefond på 200.000 kr. Det är nämligen så att mitt största intresse i livet är att resa. Kunde jag bara spara ihop 200.000 och därefter förvalta kapitalet med en föräntning på ca 8% (vilket är ungefär vad börsen avkastat över mycket lång tid) så skulle jag aldrig behöva spara ihop till fler flygbiljetter och dessutom skulle jag ha ungefär 5-8.000 kr över att återinvestera för. Så började mitt aktiva sparande.

Bolag som delar ut pengar väljer oftast själva hur ofta de skall dela ut pengar. I Sverige är det snarare en regel än undantag att bolagen delar ut en gång per år. I USA är det däremot betydligt vanligare att bolagen delar ut på kvartalsbasis.

Vad är då skillnaden mellan att betala ut per kvartal eller helår. I slutändan borde det väl bli samma sak? Måhända är det i det långa loppet en smaksak som spelar mindre roll. Personligen vill jag hävda att mer frekvent utdelning har överlägsna fördelar.

För det första uppmuntrar kvartalsvisa utdelningar investerarna att hålla kvar vid sina aktier över längre tid. Det ger en mer långsiktig ägarkrets för bolaget. Dessutom finns det många som skulle uppskatta att få ett tillskott fördelat över flera tillfällen över året då köptillfällen kan fluktuera ganska kraftigt på börsen. Det är förmodligen inte så att det bästa köptillfället uppstår samma dag som du får utdelningen i handen, vilket i Sverige alltså sker en gång per år. Om du dessutom lever på dina utdelningar kan det också vara en fördel att få pengarna utbetalade mer frekvent, om än i mindre summor. Jag tror också att kvartalsvisa utdelningar skulle få aktiekurserna i dessa bolag att stabiliseras som följd av att det skulle ske mindre handel i aktierna när investerarna väljer att hålla i sina aktier mellan kvartalen. Kort sagt tror jag att mer frekventa utbetalningar av utdelningarna skulle uppmuntra till ett mer långsiktigt ägande. Som ägare till aktierna skulle det också bli mer märbart att kapitalet faktiskt förräntar sig om man blev påmind lite oftare.

Likväl som ovan nämnda saker uppmuntrar till långsiktigt ägande är det viktigt att poängtera att utdelningar i sig är ett sätt för ett bolag att visa att man har ordning på sina finanser och att dess ägare inte behöver oroa sig. Ta HM till exempel. Nu senast rapporterar man ett par miljarder lägre vinst än vad som var väntat, ändå kan man lugna sina ägare med att öka utdelningen och därigenom visa att man fortfarande tjänar multum med pengar och att man har läget under kontroll. Det är faktiskt så att många bolag som haft stabila utdelningar över åren känner sig manade att upprätthålla denna trend. Många av dessa bolag vet att det finns folk som investerar i deras bolag enbart för att de har ett fantastiskt “track-record” av utdelningar och därtill stadigt höjda utdelningar. Jag kommer få skäl till att återkoppla till detta, men redan nu vill jag ställa en fråga till dig som läser: Tror du att ett bolag som har delat ut pengar till sina ägare de senaste 10 åren, utan att någonsin missa ett enda utbetalningstillfälle, sätter stor vikt vid sunda finanser och därmed kan anses vara ett välskött bolag? Det må vara en något ledande fråga, men svaret är förstås JA. Ett bolag som inte är välskött kommer aldrig att kunna hålla en sådan trend. Revisorer och ägare skulle aldrig tillåta det. Och självfallet tycker jag man kan ställa krav på kontinuerlig utdelning de senaste 15 eller 20 åren.

Ju fler år du ställer som krav på kontinuerlig utdelning, desto färre bolag kommer att kunna uppfylla villkoret. I detta perspektiv är det därför ganska intressant att kika på några av de stora investmentbolagen på stockholmsbörsen, som t.ex. Investor och Industrivärden. Är det sedan en slump att t.ex. Aktiestinsen blivit så rik trots att han investerat mycket stora proportioner av sin förmögenhet i just dessa investmentbolag?

Jag vill avsluta detta inlägg med det som egentligen var kärnan: Svenska bolag borde bli betydligt bättre på att dela ut pengar oftare. Det uppmuntrar till mer långsiktiga investeringar vilket gynnar både bolagen och ägarna: win-win !!