Hej och välkommen tillbaka bästa läsare. Det var länge sedan jag skrev något av substans här, men nu tänkte jag åter dra igång en serie inlägg som alla kommer att vara fokuserade mot “Dividend Investing”, eller “utdelningsinvestering” som man kanske skulle kunna kalla det för på svenska.

De flesta av dem som läser denna blogg vet säkert redan nu vad som avses med termen “utdelningsinvestering”, men eftersom den här bloggen i synnerhet riktar sig till nybörjare tänkte jag ta det från början, grundligt och enkelt, för att mot slutet stolpa upp en del matnyttig information som säkert de mer avancerade spararna också kan ha glädje av.

Jag har sedan länge varit intresserad av denna investeringsfilosofi och har dessutom haft förmånen att få se hur effektivt den kan fungera på mycket nära håll. Min farfar var en riktig utdelningsinvesterare i dess sannaste bemärkelse och en hel del av det han lärt mig baserar sig uteslutande på utdelningsinvesteringens grunder. Dock förstod jag nog inte riktigt allt han försökte säga. Även om jag själv har investerat en längre tid har jag sällan försökt efterapa samma strategi. Främst på grund av att jag hela tiden har jagat lite högre avkastning och då ofta letat efter rejält undervärderade företag som ofta är behäftade med betydligt högre risk. Jag har inte brytt mig speciellt mycket om huruvida företagen jag investerat i har delat ut pengar till sina ägare eller inte. Det viktigaste för mig har alltid varit att kursen stigit.

På senare tid har jag dock ägnat massor av tid åt att sätta mig in i denna investeringsfilosofi och insett de enorma fördelarna med den. Det finns mycket information bakom ett företag som lämnar pålitliga utdelningar som en investerare kan ta till sig vid val av placering.

Utdelningar lämnas av långt ifrån alla företag. Vad är då skälet till att lämna utdelning över huvudtaget? I princip kan man säga att ett företag som inte behöver hela sin vinst med gott samvete kan dela ut överskottet till sina ägare. Redan här vill jag kommentera ett faktum som många aktiesparare verkar missa. Som aktieägare är man delägare i ett företag. Måhända har du och jag en mycket litet andel i ett företag, men likväl är vi “delägare” och skall därför med rätta ta del av dess vinster.

Frågan man kan ställa sig är om företaget själva kan använda pengarna bättre än du och jag t.ex. för att expandera sin verksamhet, än att dela ut överskottet till sina ägare? Svaret är kanske enklare än man kan tro. I de fall där företaget befinner sig i en kraftig expansionsfas kan det vara så att det behöver alla pengarna och inte kan dela ut något. Men i väldigt många fall växer företagen med en sådan nivå att man anser att man inte behöver hela vinsten själva. Istället för att då lägga pengarna på hög kan man välja att dela ut överskottet till ägarna för att på så vis låta ägarna själva skaffa den “överavkastning” de tror sig kunna generera.

I grunden handlar det alltså uteslutande om att avgöra var pengarna gör mest nytta. Många företag inser kanske inte att de skulle må bättre av att jaga mindre tillväxt, utan ångar på i extrem tillväxttakt. Många är de företag som också inser att de vuxit allt för mycket på allt för kort tid. Inte sällan har dessa företag hunnit göra av med så mycket pengar och dragit på sig så mycket skulder att de också går i konkurs. IT-boomen med alla dess företag lämnar många bevis för detta.

Nu är det förstås inte så att alla bolag som delar ut pengar är välskötta bolag som aldrig kommer att gå i konkurs, men genom att analysera bolag som delar ut pengar, och genom att följa några enkla regler, kan man lätt hitta extremt trygga stabila bolag som delar ut fina utdelningspengar. Eftersom de bolag jag pratar om delar ut pengar varje år får man som investerare alltid ut en summa pengar som man kan välja att göra vad man vill med. Har man tur kanske det är mitt under rådande finanskris som pengarna kommer, och då kan man förstås köpa massor av billiga aktier för dessa.

De långsiktiga målen är att få ett tillskott till sin ekonomi utan att för den sakens skull  behöva sälja av aktier. Som utdelningsinvesterare får man alltså en möjlighet att dryga ut sin månadslön/årslön.

Men innan det är dags att använda sitt kapital kan man förhoppningsvis återinvestera sina aktier och på så sätt få ännu fler aktier, som i sin tur genererar ännu mer direktavkastning. Rätt som det är har snöbollen  börjat rulla och man kanske kan gå i pension lite tidigare.

Med lite tid hoppas jag kunna visa hur stor skillnaden blir mellan att stadigt återinvestera sina utdelningspengar jämfört med om man lever upp direktavkastningen. Jag har också för avsikt att visa hur man kan beräkna exakt hur mycket pengar man kommer att kunna dryga ut sin pension med och hur mycket pengar man kommer att kunna ha när man blir gammal beroende på hur mycket av sina aktier man planerar att sälja av. En del vill kanske lämna efter sig pengar till sina barn och barnbarn medan andra vill leva upp varteneda öre.

De företag som utdelningsinvesterare skulle komma att tänka på liknar de företag som sanna värdeinvesterare skulle välja. Alltså företag som i mångt och mycket kan verka lite tråkiga på utsidan, men som i det långa loppet visar sig vara extremt trygga och stabila placeringar. I synnerhet om man kommer över dess aktier i en väl vald tidpunkt.

Studier har visat att utdelningsinvesterare har spöat börsens index sedan 1972 (gäller för SnP500). I USA finns en lista som heter “Divident Aristocrats”. På den listan ingår endast bolag som delat ut pengar i minst 25 år i rad. Men inte nog med detta, de har också höjt utdelningen för varje år som gått. För att ge ett exempel på bolag som lyckats med denna bedrift kan jag nämna följande:

* Exxon (XOM) – 27 years
* McDonald’s Corp (MCD) – 33 years
* Wal-Mart Stores (WMT) -35 years 
* Coca-Cola Co (KO) – 47 years
* Johnson & Johnson (JNJ) – 47 years
* Procter & Gamble (PG) – 53 years

Om jag säger att Warren Buffet är storägare i samtliga dessa bolag, vad tänker ni då? Om jag säger att Warren Buffet inte är en värdeinvesterare, utan en utdelningsinvesterare, vad tänker ni då?

Mycket mer om utdelningsinvestering kommer framöver. Förhoppningsvis har jag lyckats väcka ert intresse för denna investeringsfilosofi som har förmågan att generera avkastning i såväl goda som mindre goda tider. Som sann utdelningsinvesterare har man stor flexibilitet att investera i nya företag utan att det sker på bekostnad av de investeringar man redan gjort. Men framförallt, det ger både hög och stabil avkastning över lång tid.