Vill bara kort återkoppla till den usla rapporten HM lämnade igår. Man gör bara 7 miljarder i vinst för Q4. Något förenklat kan man koppla det lägre resultatet till ökade engångskostnader som enligt Karl-Johan beror på att man satsar på investeringar som är tänkta att generera en högre långsiktig avkastning. Expansionsmålet ligger på 250 nya butiker för 2011, främst i Storbritannien, USA och Kina. Helt rätt HM.

Idag kablas säljrekarna ut i en enda lång bombmatta. Frågan är varför HM skulle vara så mycket mindre värt. De flesta rekar 200 kr. Låt oss se…, 200 kr för något som ger en direktavkastning på 9.50, samt har en expansionstakt på över 10% per år. Jag lär få återkomma till det sjuka i dessa rekar, men redan nu lär ni förstå åt vilket håll det barkar.

Jag har idag sålt 10% av mina Swedbank och investerat allt i HM. En portföljuppdatering kommer. Jag vill öka mer, men jag avvaktar och ser om aktien kanske droppar lite till. Gör den inte det så är 220 kr fortfarande ett fantastiskt bra pris för aktien. Tills vidare får jag vara nöjd med mina två köp idag, hälften på 209:00 och andra hälften på 210:20 kr.

Det känns surt att sälja av lite av mina kära Swedbank, men faktum är att HM har en långsiktig expansionstakt som jag inte kan hitta i Swedbank. Däremot har Swedbank många potentiella triggers framför sig. Nåväl, jag har fortfarande en grym övervikt i Swedbank och man ska aldrig bli girig.

Det kommer mer om detta längre fram. På måndag kommer de första djupare inläggen.