Som alla vet ska man kanske inte blicka tillbaka för att se vad de historiska kurserna har legat på, ändå är det förstås svårt att göra detta och man ska kanske erkänna att man någonstans är människa och inte heller kan låta bli i alla lägen. Rätt eller fel? De flesta proffs skulle nog säga “tvärfel”. Ett bolags historik säger förstås inget om framtiden. Men jag håller inte nödvändigtvis med om detta, även om man ska vara medveten om att det kan finnas dolda fel och förklaringar till varför utvecklingen såg ut på ett visst sätt.

Det stora undantaget från regeln gäller på samma sätt som för bolag som tillfälligt råkat ut för en stor svacka, men som i grund och botten är mycket välskötta bolag. Under finanskrisen har vi sett många sådana exempel. Boliden, Swedbank, BP m.fl.. När dessa bolag påverkas av yttre omständigheter gäller det förstås att försöka se genom all smolk och avgöra om det är en permanent nedgång eller endast är ett “hack i konjunkturen”. Ovan nämnda bolag påverkas alla i högsta grad av konjunkturtrenderna och påverkades därför extremt kraftig av finanskrisen. Undantaget är möjligen BP som förutom det konjunkturella inslaget även påverkades av explosionen och läckaget som följde på plattformen Deepwater Horizon, samt Swedbank som fick extrema problem på halsen när Baltikum såg ut att rinna ut i Östersjön.

Genom att titta på historiken över kursutvecklingen för dessa bolag hade man förmodligen kunnat ana vilka bolag som skulle återhämta sig kraftigt när väl konjunkturen tog fart igen.

Låt oss nu säga att vi tillhörde dem som vågade köpa HM, AlfaLaval och t.ex. Elekta när finanskrisen briserade som allra mest. Dessa bolag har samtliga varit uppe och förbi sina tidigare ATH efter finanskrisen. Hur bör vi resonera? Är det dags att sälja av dem och satsa på de som ännu inte återhämtat sig till fullo? Bör man i dagsläget sälja aktier som gått starkt, t.ex. Volvo och Sandvik som börjar närma sig ATH? Svaret är förstås NEJ! Aktier som gick bra innan finanskrisen har all anledning att fortsätta gå bra efter finanskrisen. Bara för att ett bolag redan gått som tåget finns det förstås inget som säger att det inte skall fortsätta stiga i många år framöver. Folk som resonerar annorledes är oftast de som är otrygga i sina placeringar. Sådana människor skulle aldrig ha suttit kvar på HM-aktier genom alla årtionden och blivit mångmiljonärer, flera gånger om.

Jag vill återknyta till ett av mina favoribolag, AlfaLaval. Kraftigt förenklat kan man säga att AlfaLaval jobbar med energibevarande produkter. I ena eller andra ändan vill man alltså producera, överföra, bevara och återanvända så mycket energi som möjligt. Är detta då ett område som kommer att bli mindre “eftertraktat” i framtiden? Förmodligen inte. Hur många människor på jorden nyttjar idag, på ett eller annat sätt, energi? Ganska många. Hur många av dessa kommer i framtiden vilja utvinna och utnyttja den energi de förbrukar så effektivt som möjligt? Alla. Är energi en oändlig resurs? Tja, även om Newton hävdade att energi aldrig kan skapas eller försvinna, utan bara omvandlas, så får vi nog tillstyrka att den, till dags datum, billigaste produktionen av energi kommer från icke förnyelsebara källor. Det är därför det kommer att bli så fruktansvärt viktigt att ta vara på den energi vi har och utnyttja den så effektivt som möjligt.

Det finns alltså inget som talar för att vi helt sonika skulle få obegränsat med energi och aldrig mer behöva hushålla med resurserna. Tvärtom är vi redan i ett sådant skede av utvecklingen att det redan nu är livsavgörande för många verksamheter att skära ner sin energiförbrukning då det kostar allt för mycket att producera vissa varor när energipriserna stiger, och de stiger på grund av att det råder brist. Rottneros är ett lysande exempel på detta.

Att på detta sätt resonera sig fram till att AlfaLaval går en lysande framtid till mötes är för mig inte konstigare än att HM har enorma marknader kvar att expandera till och däför, med största sannolikhet, kommer att gå väldigt bra i många år framöver.

På samma sätt kan man resonera kring ABB. Elektricitet ÄR det överlägset bästa sättet att transportera energi och kommer förmodligen vara det mest miljövänliga transportsättet i många, många år framöver. När väl elen är framställd är den fruktansvärt miljövänlig. Därför tror jag att ABB kan gå mycket bra även i framtiden. Ser vi på Volvo kommer transporter att behövas i många år framöver. Det finns alltid något att transportera, och fram till den dagen vi kan upplösa objekt i molekyler, eller mindre, och sedan transportera dem i ledningar eller genom luften kommer även lastvagnar att behövas. Möjligen kan de göras än mer energieffektiva och mijövänliga, men de kommer alltid att behövas.

Kina besitter nästan 1/5 av jordens befolkning. En fruktansvärt liten del av dessa lever i storstäderna och åtnjuter den höjda levnadsstandard som landets BNP-ökning möjliggjort för några kineser. Men på sikt kommer många av dem att få det mycket bättre. När väl de skaffar sig ordentligt boende och behöver värme kommer både ABB och AlfaLaval att hitta nya marknader, liksom Volvo som förhoppningsvis kommer att transportera många tegelstenar eller betongblock till de nya husen. Glöm inte heller att endast en bråkdel av den totala befolkningen på jorden lever ens i närheten av vår svenska standard. Det finns alltså väldigt många marknader i världen som påminner om den kinesiska situationen, även om de inte har kommit igång med någon industri och produktion ännu.

Kontentan blir att jag inte ser ATH som någon som helst begränsning till varför man ska sälja eller köpa en aktie. Långt viktigare är att fundera igenom hur de framtida marknaderna för respektive bolag kommer att utveckla sig. Ser man lite mer kortsiktigt än 20-30 år i framtiden så kan man säkerligen dra en del intressanta slutsatser av historisk kursutveckling. Ett bolag som förutsågs en lysande framtid under förra högkonjunkturen, och som visat sig överleva den svåra finanskrisen och nu kraftigt expanderar eller ökar försäljningen, bör i rimlighetens tecken kunna fortsätta på den kurva man hade även innan finanskrisen.