Kurs jmf eget kapital

Swedbank kurs 93kr och har 80 kr/aktie i EK
Handelsbanken kurs 215 och har 136 kr/aktie i EK

Konsensus tror på 11.25 miljarder i vinst för Swedbank under 2011. Med 2.5 miljarder för föregående kvartal är nog 11.25 miljarder den lägre gränsen för mina egna estimat. Med utdelningspolicyn intakt kommer det att vara en extremt välkapitaliserad bank framöver (vilket det redan är). Frågan, förutsatt att inget märkligt makro inträffar, är väl om det blir extra utdelningar eller om banken kanske passar på att köpa tillbaka lite av sina egna aktier. Händer inget stort i makro så finns det fortfarande en rejäl uppsida i Swedbank. Men allt tar förstås tid.

Jag vidhåller att det inte vore konstigt om Swedbank hade kostat 115 kr idag. 93 kr får snarare anses prisa in en hel del osäkerhet framöver. Det finns gott om skäl till att hålla kvar vid Swedbank ännu ett tag framöver. Räntenettot har vänt, storbankerna pressar låntagarna till sämre villkor, lånefesten i Sverige tycks fortsätta, bankerna får fler blanco-lån (tacka bolånetaket för det) med högre marginaler som de kan krypa ner på när konjunkturen börjar svida även i Sverige. För Swedbanks vidkommande tycker jag det snackas en hel del om konsolideringar i banksektorn även om det allt som oftast dementeras fusioner också.

Jag tror man får acceptera att det inte längre är en raketaktie, men att den långsiktiga potentialen alltjämt kvarstår och att det finns en hel del uppsida kvar i bolaget samt en del mycket fina potentiella triggers. Om inte annat skulle i alla fall jag uppskatta lite utskiftning av kapital sådant att jag kunde köpa andra aktier. HM börjar se väldigt intressant ut att öka i, tycker jag. Jag har dock inte mer pengar att stoppa in just nu. Kvarskatten har just betalats och snart är det dags för schablonskatten i kapitalförsäkringen.