LUMI har stigit rejält på sistone, mycket välförtjänt faktiskt. Kontraktet kring Tenke, världens kanske största kopparfyndighet, är i hamn och investerare vågar nu prisa in den intjäning som ligger framför fötterna. Redan nu producerar Tenke väldigt mycket koppar och ändå är man långt ifrån full produktion där. Det enda negativa jag kan se med Tenke är att den ligger i Kongo där man aldrig kan vara säker på om regimen nu håller sitt ord eller om man kommer att ställa till problem även framöver.

Vad gäller råvaror generellt så tycker jag världsläget är extremt svårtolkat på ett eller ett par års sikt. Kopparpriserna börjar närma sig rekordnivåer och lagren tycks ganska välfyllda på de flesta ställen. På lite längre sikt så är det uppenbart att råvaror borde ingå i var mans portfölj.