Det förvånar mig starkt att svenska bolag stiger på beskedet om att FED trycker ännu mer pengar. Dollarn är, som jag skrev tidigare, på väg ner genom källargolvet. Detta gynnar inte svensk industri på kort sikt och än mindre asiatisk industri på vare sig kort eller lång sikt. Att råvarubolagen går så starkt enbart på denna nyhet är som sagt en gåta för mig.