Som jag påpekat finns det stor möjlighet att utländska investerare håller på att sälja av svenska tillgångar som gått fantastiskt bra på börsen i år. Omräknat till dollar är det nästan skrattretande vilka vinster många av fondbolagen måste ha tjänat, i synnerhet då de amerikanska.

Jag har dock funderat ganska mycket på en faktor som jag tror är väldigt bidragande också, nämligen inflationsspöket. Fast numer är det förstås inte ett spöke utan något man önskar sig i USA. Däremot får en urholkning av dollarn den effekten att de amerikanska börserna kan se ut som att de står still medan de i själva verket sjunker i realvärde. Aktiemarknaden prisar som vanligt in framtiden, något som inte allt för många verkar förstå, varför det också är fullt möjligt att de stora amerikanska bolagen ser köp på dagens nivåer som billigare än om köpen hade skett för ett halvår sedan. Man prisar alltså in att dollarns värde kommer att sjunka framöver och på så vis få köpet att framstå som billigt i absoluta tal. Detta är absolut inte en faktor man kan ta lätt på.

Nyligen visar det sig att amerikanska investerare redan prisar in minst 1% inflation per år de kommande fem åren. Detta visar man genom försäljning av amerikanska statspapper med löptider på 5 år som säljs till en ränta om 5%. Vid 1% inflation når investeraren alltså break even och vid högre inflation än så blir det klirr i kassan. Alltså, för att summera, amerikanska och utländska investerare verkar övertygade om att dollarns värde kommer att fortsätta att sjunka. FED har signalerat att de är beredda att trycka ännu mer pengar och man har i USA uttryckligen sagt att man kommer att styra skeppet mot inflation. Allt för att undvika dess raka motsats, deflation.

Nu blev detta en lång utläggning, men kontentan är i alla fall att USA’s börser kanske inte är så stabila som de ger sken av. Kanske är det så att en stillastående börs i USA i praktiken är en fallande börs i reala pengar. Då skulle börsrörelserna där och här åter hänga ihop lite bättre. Jag har personligen inte sett t.ex. SNP500 och OMXSPI vara så osynkade på flera år. Även om de stiger och sjunker olika mycket brukar de allt som oftast gå åt samma håll i alla fall.