Det börjar bli en vana att jag mailar Kung Wolf då och då och ställer allehanda frågor om banken, eller uttrycker påståenden, eller ger ledningen beröm för sitt sätt att navigera sig ur krisen. Lika förvånad blir jag varje gång Kungen svarar, dessutom inom loppet av några minuter.

I detta fall hade jag inga uppenbara frågor till Kungen, utan nöjde mig med att ösa lite beröm över hans stabila sätt att leda banken samt spåna lite öppet kring bankens satsning i Baltikum. Vi har nu kommit till den fas där Baltikum (sammantaget de tre länderna) visar vinst på sista raden. Med tiden kommer denna vinst att bli mer betydande som följd av att man har helt andra marginaler där än i Sverige. Detta är fortfarande något som nästna inte alls prisas in i dagens kurs. Som jag sagt tidigare kan man lätt motivera dagens kurs med enbart den utveckling som sker i Sverige och genom att sätta ett noll-resultat för bankens övriga verksamhet. Så blev det alltså inte ens detta kvartal, och vi är bara 1,5 år från krisens epicentrum för banken. Det kommer en tid då Baltikum åter kommer att vara en mycket viktig intäktskälla för banken och då kan nog kursen stiga rätt rejält igen. Det är långt ifrån en omöjlighet att vi ser kurser kring 200 kr inom 5 år. Det skulle ge en kursutveckling på dryga 15% per år räknat på dagens kurs och exklusive de mycket betydelsefulla utdelningarna som banken kan ge.

Kung Wolf ger ett minst sagt stabilt och seriöst intryck i media vilket jag tror kommer att leda till ett markant ökat förtroende för hela banken. Ett förtroende som redan börjat repa sig.

Vidare kan jag meddela att Kungen har bytt ut sin HTC-mobil mot en iPhone. Bra jobbat Kung Wolf !!