Den senaste tidens börstendenser får mig att undra om det är utländska investerare som säljer av svenska tillgångar för att investera i t.ex. USA istället. Den senaste tiden har både kronförstärkningen och kursutvecklingarna gjort det väldigt lönsamt för utländska investerare. Kanske väljer man nu att mer cykliskt placera sina pengar i t.ex. USA istället? Förutom lågt värderad dollar börjar det även ticka in en del oväntat positiv statistik från USA’s husmarknad igen, samtidigt som konsumentrelaterade produkter och varor tycks sälja lika bra som förr.