Skulle banken helt upphöra ta kreditförluster så blir resultatet bra mycket bättre än förväntningarna. Inte många trodde kanske på detta som en möjlighet, men det var precis vad som hände.

Mer info om detta kommer under dagen! Nu väntar jag på Volvos rapport!