SHB visar intressanta data. Bättre räntenetto, sämre trading och låg efterfrågan på företagskrediter.

För Swedbank:
Räntenettot bör ha vänt upp och nu vara på stadigt uppåtgående takt. Trading redan i Q2 var dålig med lågt resultat. Inte mycket överraskningar bör komma därifrån. Swedbanks stora andel bolån bör motverka den låga efterfrågan på företagskrediter. Samtidigt som räntenettot stiger bör således Swedbank vara i vinnarhålet bland bankerna, till skillnad mot SEB.

Avslutnkngsvis: SHB visar högre vinst för Q3 än Q2. Det visar att tredje kvartalet som normalt är årets svagaste har vägts upp ganska mycket av det högre räntenettot. Om ovan resonemang stämmer bör Swedbank kunna prestera rätt bra imorgon.

Fundamentalt viktigaste punkter är åter kreditförluster och reserveringar för desamma, samt hur stor del av resultatet som beror på återföringar.

Skulle det, mot förmodan, visa sig att Baltikum helt stabiliserat sig och att man inte längre räknar med stigande förluster och osäkra fordringar, dvs om man redan anser att man reserverat mer än nödvändigt och dessutom med marginal, ja då kommer banken tjäna betydligt mer än 2 miljarder, och dessutom kommer EK och samtliga kapitalrelationer att stiga rejält. Men detta är förstås inte annat än förhoppningar i dagsläget. Jag poängterar bara ett scenario.

Frågan är om det vankas hyggliga utdelningar även för A-aktien…? Svaret får vi nog imorgon vid 07:00-tiden.