Jag har idag ökat mina innehav i Nokia och ABB. Nokia ökade jag ganska marginellt i medan jag köpte en större post i ABB. Innehavet i Vostok Nafta har utgått helt till förmån för ett mer inspirerat värdeinvesterarfilosofiskt placeringsperspektiv.