Volymerna i aktien har tilltagit markant de senaste dagarna. Föga överraskande är det blankarbankerna som ligger i tätet för köpen. Det är förstås lätt att gissa sig till att det är återköp inför rapport som sker just nu. I vanlig ordning räknar jag med att återköpen sker ca 2v före rapport samtidigt som kursen någon gång under sista veckan trycks ner på “oro” inför rapport och därmed avtagande volymer.

Swedbank gjorde en vinst på 500 miljoner i Q1. Resultaten skickade upp konsensus prognoserna från dryga 1 miljard till dryga 5 miljarder rätt snabbt. Skall banken traditionsenligt få det 3:e kvartalet att se ut som det “svagaste” så bör alltså resultatet för Q2  hamna i intervallet 1-2 miljarder. En vinst i den övre regionen skulle skicka starka signaler till marnaden om att återhämtningen fortgår och att Swedbank helt klart räknar med att det värsta är över.

Så sent som igår läste jag att Wolf kommenterade återhämtningen i Baltikum som ett stålbad där alla “balter” har bidragit och sett till att länderna ska komma i balans igen. Detta tolkar jag som att åtstramningen fortfarande fungerar och att man inte stött på nya orosmoln på den baltiska himlen. Estland som går med i EMU 2011 har en av Europast bästa finanser. Det säger kanske en del om övriga länders finanser. Lettland vill förstås inte haman utanför när grannarna kommer med i EMU och kommer fortsätta göra allt de kan för att leva upp till kraven.

De senaste dagarnas börsuppgång tycker jag tyder på att optimismen i världen är på väg att repa sig en aning. Kanske upphör tjatet om en double-dip temporärt nu. Även BP börjar stiga så sakteligen. Jag har funderat på denna BP-aktie lite noggrannare och kommit fram till att jag avstår från investering i aktien. Framförallt är det dollarkursen som gör att jag avstår. Vare sig dollarn eller pundet är valutor jag tror på, och då känns det som om kursökningen kan komma att ätas upp av de fallande valutorna. På det stora hela ser jag stabilare investeringar på den svenska marknaden. Dessutom tror jag att en investering i oljecertifikat kan vara minst lika lönsam om man nu vill vara exponerad mot olja. Idag handlas oljan till ca 72 dollar/fat vilket är enormt mycket lägre än jag tror att vi kommer att se i framtiden. Det bör finnas minst 100% potential i ett oljecertifikat även på några års sikt, då handlat i SEK.

Just valutaeffekterna är förstås omöjliga att sia om, men magkänslan är att dollar är övervärderad för stunden medan kronan är undervärderad. Därför kommer jag nog akta mig för placeringar i utländsk valuta ett tag till. Men saker och ting kan förstås förändras.

Vostok Nafta har haft några tuffa veckor på börsen. Idag ser det dock ut som om köpsidan är betydligt starkare än tidigare. Med den ökade optimismen kommer förstås ökad riskvilja och 24 kr för en aktie som har substans på 37 är förstås ett fynd.

För ett tag sedan gjorde Ryssland en rejäl upprevidering av BNP för 2010 och 2011 som baserades på att oljepriset skulle ligga på ganska exakt 70 dollar/fat. Oljan handlas som sagt fortfarande, trots den senaste tidens turbulens, på över 70 dollar/fat vilket betyder att intäkterna fortsätter strömma in i landet. Men hårdare krav på djuphavsborrning och ett potentiellt högre oljepris kan de sibiriska oljefältens lättåtkomliga olja säkerligen se en marknat marginalökning i framtiden, något som gynnar den ryska ekonomin.

Jag såg en kort video om kameraförsäljning i världen. 2015 beräknar de stora tillverkarna som Canon och Nikon att Kina är världens största kameramarknad. Kina har 1.4 miljarder människor som alla blir kapitalstarkare för varje dag som går. Rysslands relationer med Kina är bättre än övriga världen och jag tror inte att det är något som kommer att ligga Ryssland i fatet den dag Kina är världens största ekonomi med bred marginal. Det är möjligt att jag drar ner min exponering mot Ryssland med tiden, men jag kommer nog alltid att ha en relativt stor peng, i kronor räknat, i någon form av rysslandsexponering. För stunden får det fortsatt bli VNIL som kan betraktas som en sencyklisk rysk fond utan fondavgifter. Dessutom med ganska hög risk och rejäl kurspotential.