VNIL handlas under 25 kr trots att substansvärdet den 30 juni var en bra bit över 37 kr. Det är en stor rabatt som lär öka i takt med att osäkerheten i världen tilltar och därmed också riskviljan. Faktum är ändå att industrierna fortfarande går betydligt mer på högvarv än de gjorde under den värsta fasen av krisen. Det borgar för att hyfsat stabilt oljepris vilket kommer att speglas i den ryska statens intäkter. På sikt tror jag fortfarande att VNIL ligger helt rätt i sina positioner och jag behåller därmed hela mitt innehav. Fortsätter Swedbank stå emot fall som annars drar VNIL med sig kommer jag nog att vikta om lite av min portfölj, men i så fall blir det till en betydligt bredare rysslandsfond som är mer exponerad mot olja. Dock har vi en bra bit kvar innan jag ser ett intressant läge i en sådan strategi.