Efter några kraftiga ras återhämtade sig Swedbank igår. Jag tycker dels att det visar att det finns en underliggande styrka i aktien som inte fanns för ett år sedan när osäkerheten var som allra störst, och dels tror jag det beror lite på att Riksbanken nu höjt reporäntan en aning vilket är ett första tecken på att bankernas räntenetton är på väg att stiga igen.

Framtiden ser ljus ut för Swedbank !!