Generellt drar jag öronen åt mig när en VD säljer aktier i det egna bolaget. Storåkers sålde för inte länge sedan ett mycket stort innehav, även procentuellt sett i förhållande till sitt totala innehav, i Avanza. Detta helt utan anledning. Den enda förklaringen han uppgav var att han och hans fru gemensamt bestämt att de skulle sälja vid 250 kr.

Som det ser ut nu har Storåkers haft möjligheten att tjäna 25% på den kursnedgång som följde ganska snabbt därefter.

Säga vad man vill, men jag skulle aldrig köpa aktier i ett bolag där VD har satt upp mål som innebär att han ska avyttra aktier i det egna bolaget före det att han själv avgår som VD. Patetiskt! Och det säger jag inte för att jag är avundsjuk, utan för att det är så jag resonerar och för att det är min princip att tänka så.

Tacka vet jag Ola Rollén. Mannen sålde inte en endaste ynka Hexagon-aktie under hela raset från ATH på 160 kr och hela vägen ner i avgrunden på 27 kr. Detta trots att han äger över 2.8 miljoner aktier i det egna bolaget. Den som vill investera i bygg-, mät- och positioneringssystem men inte själv är insatt i branschen bör kunna finna viss tillit till ett sådant bolag med en sådan VD. Det hade i alla fall jag gjort. Och dessutom ska Hexagon ingå i min portfölj någon dag.