Förra veckan ökade antalet tillgängliga aktier för blankning på börsen med över 21.5 miljoner aktier till totalt 384 miljoner aktier. I Swedbank skedde en ökning med 1.4 miljoner aktier till totalt 31.3 miljoner aktier. Just nu är det alltså väldigt många blankade aktier på börsen i allmänhet och Swedbank i synnerhet.